Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Courbon Software, som ger ut programvara för produktionsstyrning, har gått över från hosting till en molnlösning. Axians har bistått företaget i denna kvalitetshöjning genom att lösa utmaningarna gällande säkerhet och tillgänglighet.

MES, tre små bokstäver som står för ett mycket viktigt verktyg för industrisektorn. Manufacturing Execution System utgör programvara för produktionsstyrning och täcker hela industrikedjan, från mottagning av råvaror till etikettering. En MES tillförsäkrar produktionsövervakning, produkternas spårbarhet och mätning av maskinernas prestanda.

Courbon Software som är en nyckelaktör på denna marknad ger ut två lösningar, en för livsmedels-, kemi- och tillverkningsindustrin (Producim) och en för läkemedelsindustrin, bioteknik och kosmetologi (Pharmacim).

Fram till nu har denna utgivare inom VINCI Energies enbart erbjudit sina lösningar “on-premise”, dvs. som lokalt installerad mjukvara. Detta alternativ föredrogs av tekniska skäl och på grund av bristande mognad på marknaden.

”Labeyrie Fine Foods ville befria sina IT-team från arbetsuppgifter avseende drift, övervakning, backup och underhåll.”

Vändningen kom 2020 när företaget vann en upphandling av Labeyrie Fine Foods. Livsmedelskoncernen som marknadsför varumärkena Labeyrie, Blini och Delpierre önskade en hybridlösning eller ett SaaS-alternativ för alla sina fabriker.

Labeyrie Fine Foods ville befria sina IT-team från arbetsuppgifter avseende drift, övervakning, backup och underhåll, säger Bernard Durand, försäljningsingenjör på Courbon Software. Då våra lösningar redan var helt webbaserade, utan klient att installera på arbetsstationen, underlättade detta övergången till SaaS-lösningen (Software as a Service).

SaaS Premium

För att ”lägga upp sitt utbud i molnet” vände sig Courbon Software till ett annat varumärke inom VINCI Energies. Axians, som är specialiserat på ICT-lösningar, tog sig an utmaningarna avseende cybersäkerhet, tillgänglighet (över 99,9 %) och affärskontinuitet med en datareplikering på en fjärrsajt. Axians har också tillförsäkrat processor- och minneskapacitet som kan utökas efter behov.

Detta samarbete resulterade i en lösning där man i ett och samma abonnemang får åtkomst till applikationen, hosting, uppdateringar och programsupport. “Kunden har bara en kontaktpunkt”, betonar Bernard Durand.

Lösningen skiljer sig från en traditionell SaaS-lösning där alla företag använder samma applikation, med obligatoriska uppgraderingar från utgivaren. Courbon Software erbjuder ett ”premium”-alternativ av SaaS. Varje kund har sin egen version av applikationen och sin egen databas utan att påtvingas versionsnumrering och framförallt att isolera sin egen data.

För en MES som interagerar med olika automationssystem och företagsapplikationer är plattformens stabilitet avgörande, fortsätter försäljningsingenjören från Courbon Software. Varje versionsändring medför fler och fler regressionstester.”

Målet är också att skapa en ”kärnmodell” för att kunna tillgodose alla användningsfall som identifieras hos kunden Labeyrie Fine Foods. Produktionslinjer som hanterar anka eller rökt lax, som på pilotanläggningen, har inte samma förutsättningar. Projektet, som sträcker sig över flera år, är planerat att införas i ett tiotal fabriker inom den franska koncernen.

17/05/2021

Vill du veta mer:
Regardez la vidéo