I Nederländerna utvecklar Actemium agila datadrivna lösningar för att optimera logistik och öka bryggeriernas prestanda.

I Holland har man för bryggeribranschen utvecklat ett innovativt verktyg baserat på dataintelligens, TankTelling som möjliggör optimering av leveranserna av fatöl från bryggerierna till konsumtionsplatserna.

I Holland är Actemium, VINCI Energies varumärke för optimering av produktionsverktyg, verksamt inom bryggeribranschen sedan femton år tillbaka. Actemiums team har kunnat konstatera att leveranserna av dryck från det producerande bryggeriet till konsumtionsplatsen för servering över disk utgör ett komplext pussel inom logistik. Detta särskilt som leveranserna sker dagligen, till många ställen och ofta med som snabbleveranser på grund av bristande framförhållning.

Actemiums verktyg bygger på insamling av data som finns tillgängliga på konsumtionsplatserna.

För att komma tillrätta med de brister som identifierats i leveranskedjan och med beaktande av det europeiska direktivet om mätstandarder för flytande produkter som levereras till kunder av en leverantör (MID), har Actemium och FIB, som är specialist på trycktankar utvecklat en innovativ process. ”Baserat på Actemiums TankTelling-lösning optimerar denna process leveranskedjan med respekt för dessa nya standarder”, förklarar Michiel van Vlijmen, affärsutvecklare för Actemium i Nederländerna.

Data i realtid

Actemiums verktyg med kontrollprogram och applikationer bygger på insamling av data som finns tillgängliga på konsumtionsplatserna. För det mesta har de ansvariga på dessa platser inte en klar uppfattning om när de inte längre kommer att kunna servera dryck eftersom deras öltankar är tomma. Detta medför att de i all hast måste kontakta bryggeriet för en ny leverans. Datainsamling i realtid på ett cafés öltankar kan ge värdefull information till bryggeriets leveransansvariga.

Med TankTelling-verktyget kan man beräkna den optimala leveranstidpunkten för varje plats inom ett visst geografiskt område. Bryggeriet kan därefter planera sina leveransrundor på ett effektivt sätt. Digitaliseringen av hela logistiklinjen innebär också att förarna använder sig av surfplattor.

På dessa finns mycket information samlad, exempelvis namn och adress på kunderna som ska ta emot leveranser, beskrivning av beställningen, information angående lokala parkeringsbestämmelser, lista över tillstånd som kan vara nödvändiga… ”På surfplattan har föraren  direktförbindelse i realtid med bryggeriets planeringsansvarige. Vid förändringar eller nödsituationer kan de direkt göra ändringar i sitt  tidsschema och agera därefter”, säger Michiel van Vlijmen.

Lösningen är under ständig utveckling och i nästa steg, säger experten från Actemium, är målet att införliva nya metadata så att man ännu mer exakt kan förutsäga takten på ölkonsumtionen och ytterligare optimera leveranserna. En av dessa metadata är till exempel vädret.

17/12/2020

Vill du veta mer:
actemium.nl