Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Simulering, analys och optimering av en process virtuellt i 3D för att därefter implementera den i verkligheten, detta är principen för den digitala tvillingen. Ett agilt tillvägagångssätt som utvecklats av Axians och som är av intresse för logistik- och lagerbranschen.

Ingenting kan tyckas enklare och mer rationellt än ett lager … vid första anblicken. Jämna rader med hyllor placerade i rät vinkel med raka gångar mellan dem där gaffeltruckar transporterar lastpallar med varor. Enligt ansvariga för dessa logistikplattformar, som har blivit dagens jättelager, är det dock svårt att organisera lagring och plockning av produkter på ett effektivt sätt för att genomföra beställningarna.

Hur kan detta optimeras? Parametrarna är många och de interagerar med varandra. Valet av vilken väg en anställd ska ta beror på många olika faktorer. Avstånd och transporttid räcker inte, man måste också ta hänsyn till produkternas vikt som skiftar från en order till en annan och hur staplingen av produkterna sker på en pall, liksom många andra faktorer.

Osäkra prognoser

Man kan troligen reducera plockningstiden genom att till exempel behandla beställningar med produkter lagrade inom samma zon i en och samma plockrunda. Denna kombination av beställningar gör att man kan spara både tid och pengar. Dessutom ger algoritmer råd om vilken väg man ska ta baserat på optimal plockfrekvens. Detta koncept fungerar på samma sätt som ett navigationssystem, där den snabbaste färdvägen beräknas enligt olika parametrar (folkmängd, platser att besöka, transportmedel etc.). ”De anställdas förflyttningar på lagret är en av de största tids- och kostnadstjuvarna”, säger Max van Kasteren, kundchef hos Axians, VINCI Energies varumärke för ICT-lösningar som är specialiserat på dessa frågor.

Förutom att optimera rutterna är det också möjligt att förutsäga hur många anställda som behövs. Men det är inte alltid lätt att förutsäga från dag till dag hur mycket personal som ska avsättas till transport. ”Om beräkningen är för snäv kan man behöva ta in extra personal i sista minuten. Och omvänt, om man planerar för brett, kommer man att betala människor för att göra ingenting”, påpekar han. Inte så konstigt att en av de återkommande frågor som dessa lagerchefer ställer handlar om just detta.

Data för en bättre lagerstyrning

Ny digital teknik spelar en stor roll när det gäller att finna lösningar på de frågor som uppstår i lagerhanteringen. Och nyckelordet är data. ”Insamling och bearbetning av data gör det möjligt att ta hänsyn till alla parametrar, förklarar Max van Kasteren. Dataanalys kan leda till förändringar i parametrar och till exempel översyn av lokalernas utformning.

Digitala tvillingar påvisar vilka ändringar som behöver göras för att optimera logistikprocessen.

Det kan således bli mer intressant att placera hyllorna på ett annat sätt än i rät vinkel genom att välja lösningar såsom ”flying-V” (uppkallat efter den berömda Gibson-gitarren) eller ”fishbone” för att förkorta plockrutterna.

Men att ändra hyllornas position kommer att påverka den optimala placeringen för varje produkt, fortsätter Axians kundchef. Detta kommer att leda till att ansvariga omprövar alla parametrar. Därför är det en stor fördel om man kan testa de planerade ändringarna i en simuleringsfas på en digital tvilling av lagret.

”En mycket intuitiv lösning”

Vad gäller lagerlokaler tillhandahåller den digitala tvillingen, en teknik som bland annat används vid uppförande och underhåll av byggnader, en lägesbeskrivning i 3D vid ett givet ögonblick och den kan även ge en bild av situationen i byggnaden under de följande timmarna. Detta innebär att man kan testa ändringar virtuellt och se deras effekter ur ett helhetsperspektiv innan man genomför dem ”på riktigt”.

”Det är en mycket intuitiv lösning, säger Max van Kasteren, eftersom de ansvariga kan visualisera varje rutt och ge sina synpunkter på hur dessa kan förbättras.” För Axians kundchef, som ger råd och stöd till företag i dessa frågor, ”innebär digitala tvillingar att man på ett transparent sätt kan förklara varför en förändring är effektiv. Det påvisar vilka ändringar som behöver göras för att optimera logistikprocessen och ytterligare spara in på kostnader.”

17/12/2020