Nantes flygplats testar ett innovativt desinficeringssystem baserat på ultravioletta strålar för att säkra och påskynda passagen av handbagage vid säkerhetskontrollen före ombordstigning.

Att återställa förtroendet är en av utmaningarna för flyget eftersom vi kommer att få ”leva med viruset” ett bra tag framöver. Flygplatserna ligger i frontlinjen på detta område, och i synnerhet vad gäller kontrollen av handbagage och personliga tillhörigheter som inte checkas in.

Redan i september 2018 visade en undersökning gjord av tidskriften BMC Infectious Diseases som genomfördes på Helsingfors flygplats att plastbackarna vid säkerhetskontrollen var en särskilt stor smittorisk.

För att lösa detta problem har företaget TG Concept (VINCI Energies) utvecklat en innovativ lösning för desinficering av backarna baserat på ett specifikt spektrum av ultravioletta strålar. Inte de välbekanta strålarna som man blir solbränd av utan strålar med kortare våglängd, UVC, i våglängdsområdet från 100 till 300 nm.

Bakteriedödande UVC-ljus har en förmåga att neutralisera bakterier och virus, inklusive SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19. Vid exponering av UVC-strålning skadas mikroorganismens kärna och duplicering av dess DNA stoppas. Den förlorar då sin skadeeffekt.

”Systemet ska hjälpa till att återställa lugnet bland passagerare och säkerhetspersonal och därmed bidra till att passagen genom säkerhetskontrollen flyter snabbare och smidigare.”

Desinficeringsenheten som konstruerats av TG Concept testas för närvarande på Nantes flygplats i Frankrike (som drivs av VINCI Airports), där man vill mäta enhetens bakteriedödande effekt och även observera hur passagerare och säkerhetskontrollens personal reagerar på den.

”Om den blir väl emottagen av allmänheten och flygplatspersonalen kommer Nantes flygplats att installera en desinficeringsenhet vid de flesta av sina linjer i säkerhetskontrollen”, säger Pierre Varnier, företagschef på TG Concept. ”Förutom att eliminera smittorisken är syftet med desinficeraren även att återställa lugnet bland passagerare och säkerhetspersonal vilket bidrar till att passagen genom kontrollen flyter snabbare och smidigare.”

 

Desinficeringsmodul

Modulen som konstruerats av TG Concept har formen av en tunnel utrustad med UVC-lampor som plastbacken förs igenom på ett transportband för att desinficeras. Efter att backen har åkt fram på rullbandet och passerat genom en röntgenmaskin (detektering av misstänkta föremål) fångas den upp av passageraren som tar sitt bagage och backen återgår sedan automatiskt till sin startpunkt.

Den desinficerade backen kan sedan användas av en annan passagerare och hanteras utan rädsla av säkerhetskontrollens personal. Beräkningarna enligt de standarder som tillämpas av TG Concept är väl tilltagna säger Pierre Varnier. ”För att förstöra SARS-CoV-2 behövs en exponering av backen motsvarande 270 joule/m². Vårt system garanterar att backen blir exponerad i 3,6 sekunder, vilket med lampornas effekt motsvarar en energidos på cirka 280 joule/m².”

De första testerna på TG Concepts anläggning har gått bra, säger företagschefen, och om de valideras av Nantes flygplats kan de även komma att godkännas av andra flygplatser.

Användningen av desinficeringssystem i flygplatsmiljöer kan komma att finnas kvar även efter den nuvarande pandemin. De beteenden som man har lärt sig under covid-19-krisen kan ha kommit för att stanna på offentliga platser, såsom att tvätta händerna och mer allmänt att ”leva med” hälsorisken.

 

11/03/2021