Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Serialiseringslösningen som utvecklats av Courbon Software ger intressenterna i en värdekedja tillgång till all information i realtid, vilket garanterar spårbarhet och säkerhet.

Förfalskningar är ett gissel inom många sektorer av marknadsekonomin. Om man tar läkemedel som exempel så uppskattar Världshälsoorganisationen (WHO) att kostnaden för förfalskade mediciner uppgår till 200 miljarder euro, vilket motsvarar 7-10 procent av alla produkter som tillverkas sammantaget i hela världen. Inom vin- och spritsektorn är inte mindre än 70 procent av produkterna som säljs i Sydostasien förfalskade.

”Syftet med denna serialiseringslösning är att erbjuda ett omfattande spårbarhetssystem som är tillgängligt för alla aktörer inom en sektor.”

Detta finansiella problem är också ett folkhälsoproblem som kan få allvarliga konsekvenser. Ett resultat av detta fenomen, men också av de många hälsokriser som svept över världen de senaste åren, är att konsumenterna i allt större utsträckning letar efter riktig och verifierad information om produkterna de köper.

Det är i detta sammanhang som nya lagar och förordningar har vuxit fram för att säkerställa en global produktspårbarhet, efterlevnad och säkerhetskrav och inte minst för att möta de nya konsumentkraven. Det märks bland annat inom läkemedelssektorn – ett europeiskt direktiv om serialisering av ersättningsgilla läkemedel genom märkning av varje produkt med en enda kod trädde i kraft i februari 2019.

Dynamiska data

Inom detta område utvecklar Courbon Software (VINCI Energies), som utvecklat programvaran MES (Manufacturing Execution System) programpaket som hanterar produkters realtidsdata, så kallade dynamiska data, under hela produkternas livslängd.

År 2013 tillämpades dessa programpaket för första gången för produkter inom den civila sprängämnesmarknaden. Men det är på uppdrag av läkemedelssektorn och den fytosanitära sektorn som Courbon Software har distribuerat dessa lösningar i stor skala, med ett femtiotal produktionslinjer hos BASF och cirka trehundra produktionslinjer för apoteksvaror, inklusive fyrtiofem hos läkemedelstillverkaren Delpharm.

Courbon Softwares serialiseringslösning ger fullständig spårbarhet med ett unikt serienummer, som fästs på varje enskild produkt med en QR-kod eller en datamatris. Produkternas förpackningar och lastpallarna de transporteras på identifieras också med en unik kod.

”Syftet med denna lösning är att erbjuda ett globalt spårbarhetssystem som är tillgängligt för alla aktörer inom en sektor (tillverkare, logistiker, distributörer …) som registrerar alla data i molnet med samma standard, i det här fallet GS1 EPCIS-standarden”, förklarar Jean-Michel Blanc, affärschef för Solutions Industrielles och Logicielles-MES på Courbon Software.

B2B-tillämpningar

Avsikten är nu att utvidga denna lösning till B2B-tillämpningar för att möta slutkonsumentens efterfrågan på information både om produktens ursprung och produktionsresa och om materialens eller ingrediensernas ursprung.

”Vi riktar oss till andra marknader, bland annat  kosmetikabranschen, som vi för närvarande utvecklar ett projekt för, men jobbar också med medicintekniska produkter, viner och spritdrycker, lyxprodukter och livsmedelsindustrin. För Labeyrie genomför vi till exempel en MES, men för närvarande bara för intern spårbarhet”, berättar Jean-Michel Blanc.

Integrationen av dynamiska data i en hel sektor möjliggörs av ny teknik (molnet, RFID, QR-koder, IoT och längre fram Blockchain för dataautentisering) som gör att vi kan erbjuda en mycket noggrannare spårbarhet än andra spårbarhetslösningar som är baserade på statiska data, som till exempel Yuka, inom livsmedelsindustrin och kosmetikasektorn.

”Courbon Softwares lösning drivs med dynamiska data. Genom att ge tillgång till all information i realtid, till exempel om ett recept för en livsmedelsprodukt ändras, kan alla aktörer i kedjan fram till slutkonsumenten hålla reda på varje steg i produktionen och distributionen av produkten”, säger Jean-Michel Blanc.

17/12/2020