Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Hur kan vi minska föroreningarna som alstras av fartygens dieselmotorer i hamnarna? Elanslutning vid kajen är en lovande lösning. Två hamnar i emiratet kommer således inom kort att utrustas med ett anslutningssystem för fartyg vid kajen med hjälp av Actemium.

© ADNOC

I november 2022 kommer Mussafahs logistikbas och industrihamnen i Ruwais, nära Abu Dhabi, att ta emot ett tiotal anläggningar, som möjliggör elektrisk anslutning för sammanlagt 64 fartyg vid kajen.

År 2021 begärde ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) in anbud för att möjliggöra elektrisk anslutning för sina fartyg på de egna hamnanläggningarna. Kontraktet tilldelades Actemium Emirates Projects, ett VINCI Energies-företag som har verkat i landet i fyrtio år och vars arbetslag har varit verksamt i tolv månader med detaljerad konstruktion, leverans, integration och idrifttagning av behållarna med strömkällor vid kajen.

Actemium Emirates Projects har precis avslutat ingenjörssteget. Utrustningen har köpts in, i synnerhet behållarna (se ruta), som tillverkats i Indien. I slutet av juni kommer företaget att ta emot den elektriska utrustningen från Tyskland, Italien och Frankrike.

”När fartygen är anslutna till det allmänna elnätet på land kan de stoppa sina motorer samtidigt som de fortsätter med sin verksamhet medan de ligger i hamn.”

Hamnarna står för en betydande andel av de förorenande utsläppen från sjöfarten. Det är till stor del därför hamnmyndigheter, redare, skeppsbyggare och underleverantörer inom sjöfarten över hela världen är mycket intresserade av teknik för tillhandahållande av elektriska strömkällor vid kajerna, vilken redan finns tillgänglig i stor utsträckning i Frankrike, Sverige, Norge, USA och Asien.

”Målet är helt klart ekologiskt, det gäller att begränsa förorenande utsläpp samt buller på grund av motorernas vibrationer. När fartygen är anslutna till det allmänna elnätet på land, kan de stänga av sina motorer samtidigt som de fortsätter med sin verksamhet medan de ligger i hamn: lastning, lossning, belysning, luftkonditionering, IT”, förklarar Khaldoun Anastas, affärsenhetschef på Actemium Emirates Projects.

För Förenade Arabemiraten, som organiserar FN:s klimatkonferens COP28 2023, bekräftar detta initiativ de politiska och ekonomiska aktörernas vilja att svara på internationella förelägganden när det gäller återhållsam energiförbrukning dvs. minska energiförbrukningen genom förändringar i livsstil, energianvändning och beteende.

 


Anslutningen vid kajen, hur fungerar det?

Behållare med frekvensomformare (frekvensen måste omvandlas från 50 till 60 Hz), transformator och växelriktare är installerade på kajerna. För att ansluta sig till denna behållare måste fartygen vara utrustade med en extra elpanel och ett eluttag. Slutligen måste ett system för hantering av kablarvara anordnat vid kajen. Anslutningen och frånkopplingen tar endast omkring femton minuter. Hamnoperatören ansvarar för hantering och leverans av elektrisk energi.

 

13/10/2022