Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I Portugal har hälsodepartementet sedan 2021 använt Intelligent Patient Personalized Care (IPPC), en innovativ lösning som är avsedd för hjälp med tidig upptäckt av akuta symtom och som utformats och utvecklats av Axians.

Enligt trenden ökar världens befolkning liksom dess förväntade livslängd och genomsnittliga ålder. Ju längre förväntad livslängd, desto högre förekomst av kroniska sjukdomar och desto större blir den sammantagna belastningen på hälso- och sjukvårdssystemen. Därför är det viktigt att tillhandahålla vård av hög kvalitet till dessa patienter utan att äventyra i det världsomspännande hälso- och sjukvårdssystemets hållbarhet. Där teknik, särskilt Internet-of-things (IoT) och artificiell intelligens (AI), kan bidra.

Att ha tillgång till avgörande patientinformation vid rätt tidpunkt kan nämligen göra det möjligt för läkarkåren att följa fler patienter samtidigt som de kan ägna mer kvalitetstid åt dessa patienter, vilket följaktligen förbättrar de övergripande hälsoresultaten.

För patienterna kan uppföljningen via sjukvårdspersonal, under bekväma former i deras eget hem, minska deras riskexponering och stressnivåer, vilket medför färre återinläggningar på sjukhus och effektivitetsvinster som är relevanta för hälso- och sjukvårdssystemet.

Digital medicinsk övervakning

Digital medicinsk övervakning är faktiskt redan verklighet. Patienternas hälsotillstånd kan nu övervakas och utvärderas kontinuerligt av hälso- och sjukvårdspersonal. Detta är syftet med Intelligent Patient Personalized Care (IPPC). Den här lösningen hjälper till att övervaka patienternas tillstånd i realtid genom att den förutsäger akuta symtom genom att den använder sig av dataintelligens.

”En molnlösning som samlar in och behandlar hälsodata i realtid.”

År 2021 utvecklade och genomförde Axians Digital Consulting PT IPPC i samarbete med Portugals hälsodepartement (SPMS). ”IPPC är en molnbaserad lösning som samlar in och bearbetar hälsodata i realtid från apparater som är anslutna till IoMT [Internet of Medical Things] ”, säger Hugo Dionísio, chef inom Axians Portugal.

”Den tar fram information baserad på anpassade regler, som är definierade av vårdpersonalen och gäller för varje specifik patient, samtidigt som den förutsäger och varnar för beteenden vid akuta symtom med hjälp av AI och specialiserade maskininlärningsmodeller”, förklarar han.

Nya funktioner som kommer

Patienten laddar ner och installerar mobilappen på sin smartphone, som hjälper dem att slutföra integrationsprocessen och ansluta till de IoMT-apparater som behövs för att följa det medicinska receptet. Vårdpersonalen kan sedan börja följa patienten på plattformen och analysera följsamheten i behandlingen, med vetskap om att en varning kommer att alstras automatiskt om en fördefinierad regel eller akut händelse utlöses.

”Hälsomyndigheterna kan också följa de viktigaste resultatindikatorerna (KPI – av engelska Key Performance Indicator)) för varje program, studera det övergripande svaret och behovet av att stärka kontrollåtgärderna för en viss region eller på nationell nivå med hjälp av ett intelligent gränssnitt. All information som cirkulerar på plattformen är anonymiserad på ett säkert sätt och cirkulerar/föreligger i en hybrid- eller molninfrastruktur som styrs av vårdgivaren”, förtydligar Hugo Dionísio.

När det gäller den framtida utvecklingen av IPPC kommer de huvudsakligen att fokusera på nya funktioner, ”särskilt tack vare assisterade intelligenskomponenter och utvidgningen av vårt IoMT-integrationsspektrum med nya medicinskt certifierade apparater”, framhåller chefen för Axians Portugal och tillägger att ”specifika tillämpningar kommer att utvecklas för nya hälsoprogram (diabetes, sömnapné, högt blodtryck…)”.

 

13/10/2022