Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Den förra färjeterminalen återuppstår i form av ett helt kvarter under tak som rymmer en rad olika verksamheter. Cegelec har ett finger med i spelet genom att installera all värme, ventilation och luftkonditionering.

Tour & Taxis stod färdigbyggt i början av 1900-talet, men i och med utvecklingen av godstransporten föll färjeterminalen i glömska. Nu har den återuppstått och påbörjat ett andra liv. Äldre detaljer som bågar har bevarats och blandas med moderna konstruktioner byggda i hållbar teknik i de framtida byggnaderna som skapar nya levnadsrum i ett helt kvarter.

Istället för godstransport kommer den framtida platsen att rymma flera olika verksamheter: kontor, affärer, showrooms, utrymme för evenemang, produktionssalar och andra nöjen. Målet är att det ska bli ett helt kvarter under tak, stort som tre fotbollsplaner och innehålla många små gator, torg och bredare vägar kantade av grönska.

Ett projekt som för värme och luftkonditionering bygger på geotermi, solkraft och regnvatteninsamling

Projektets storlek och dess tajta tidsschema (arbetet med att injicera nytt liv i färjeterminalen ska vara färdigt i slutet av 2020), har lett till att Extensa, projektutvecklaren, i detalj organiserat de olika byggarbetsplatserna inne i byggnaden. Och det är Cegelec, ett lokalt varumärke inom VINCI Energies i Belgien, som fått förtroendet att installera all värme, ventilation och luftkonditionering.

”Vår tekniska expertis och erfarenheter vi fått genom stora kontorsbyggnadsprojekt gjorde att vi vann upphandlingen. Anbudsförfarandet gjorde det möjligt att i detalj granska projektet och göra det verkligt, utan extra kostnader”, säger Jeroen Staessen, projektledare för Cegelec.

Tillsammans med kunden och ingenjörsbyrån har Cegelec arbetat fram optimeringsteknik som gjort det möjligt att uppnå budgetmålen.

Geotermi, solkraft och regnvatten 

I färjeterminalen har inte mindre än tolv enheter byggts upp. Den stora centrala salen, som är byggt som ett U, innehåller bland annat två mindre konstruktioner som kommer att rymma de tekniska lokalerna. Den ena kommer att lagra värme- och kylresurser och den andra kommer att rymma installationen, som gör det möjligt att reglera luften i den stora salen tack vare nyttjandet av väggöppningar som lagrar naturlig energi. Dynamiska val av fönster längs med sidoväggarna kommer att anpassas till solljuset för att möjliggöra energibesparingar.

En viktig aspekt i projektet är att vara konsekvent miljövänlig och man använder sig därför av geotermi för värme och ventilation, solkraft med solceller på taken och insamling av regnvatten.

I de tio största byggnaderna, som var och en har en yta på 4 500 kvadratmeter, implementerar Cegelec snarlika tekniska lösningar: lagringen av kyla och värme är kopplad till en värmepump som driver klimattaken, ledare i golven och en luftbehandlingsenhet; installationen ‘free cooling’ är kopplad till systemet som lagrar kyla och värme.

I varje byggnad finns också en luftbehandlingsenhet med en integrerad värmepump och reglering kopplad till ventilationsledningarna och till ett automatiskt system länkat till en installation för teknisk hantering av byggnaden.

10/09/2020