Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

År 2024 kommer den stora badanläggningen i Bredene i Belgien att öppna sina portar med en energiförbrukning per besökare, som är reducerad med 50 % i förhållande till en traditionell simhall. Detta är ett projekt där VINCI Energies deltar.

”Den största utmaningen är tillgången till alternativa energikällor som kan säkra ett tillförlitligt fungerande av vattenanläggningen året om”.

För att miljöreglerna skall kunna följas kommer staden Bredene att vara tvungen att stänga sin simhall senast 2024. Till följd av detta har man på denna badort i nordvästra Belgien beslutat att bygga ett av de största simhallskomplexen: en byggnad på 3 000 m² som är helt koldioxidneutral. Simhallen kommer att ligga i Grasduinen, en fritidsanläggning i kommunen, och projektet genomförs i samarbete med företaget LAGO, en koncern som uppför badanläggningar.

För att den framtida nya simhallen i Bredene skall kunna fungera ekonomiskt när det gäller energi, kommer anläggningens tak att täckas på en yta av 1 200 m² med 761 solpaneler som varje år kommer att producera motsvarande den årliga elförbrukningen för sextio familjer. Denna energiproduktion på plats kommer att kombineras med jordvärme. Simhallen kommer därmed att förbruka 50 % mindre energi per besökare än en traditionell simhall.

Detta projekt bygger på ett offentligt-privat partnerskap, som omfattar tre VINCI Energies-företag: Cegelec HVAC Public North, Cegelec ELEC North och VINCI Long Term Contracts. Dessa företag ansvarar för utformning och installering av tekniska lösningar, men också för underhåll och drift av badanläggningen under trettio år (VVS, el och vattenbehandling).

”Konstruktionen är helt och hållet utvecklad med BIM-metodiken för optimal samordning med de andra teknik leverantörerna.”

”Cegelec och VINCI Facilities är medlemmar i S&R Group NV, som utformar, bygger och driver flerfunktionella idrotts- och fritidsanläggningar under varumärket LAGO. Genom detta partnerskap har vi redan genomfört ett tiotal projekt. Tack vare de här projekten har vi blivit en ledande aktör på marknaden för simning, idrott och avkoppling”, förklarar Bart Schurmans, vd för Cegelec HVAC Public North.

Hållbar teknik

Utformningen och uppförandet av Bredene simhall kommer troligtvis att föra med sig flera utmaningar. ”Det viktigaste är tillförseln av alternativ energi för att säkerställa tillförlitlig drift av hela badanläggningen när som helst på året”, förklarar Bart Schurmans.

För att uppnå detta mål tillhandahåller Cegelec HVAC Public North och Cegelec ELEC North utöver solpanelerna och jordvärmesystemet annan hållbar teknik såsom värmepumpar med flera rör med samtidig funktion för uppvärmning och kylning, en värmepump för tappvarmvatten, högeffektiva återvinningssystem på simhallens luftbehandlingsenheter, en solcellsdriven varmvattenberedare, LED-belysning samt passersystem och kameror.

”Tack vare intelligent teknik säkerställer luftbehandlingsenheterna för simhallarna nu kontinuerlig komfort i kombination med konstant energieffektivitet. Dessutom styrs och övervakas hela den tekniska anläggningen av ett högpresterande byggnads- och energihanteringssystem som utvecklats av oss”, tillägger Bart Schurmans.

Den andra stora utmaningen i detta projekt är dess samordning och samtidiga ingenjörskonst. ”Den sammanlagda perioden för att genomföra projektet från bygglovsansökan till färdigställande och idrifttagning av simhallen är bara tjugofyra månader. Utformningen är därför helt utvecklad med BIM-metodiken med hjälp av 3D för optimal samordning med de andra partnerna”, förklarar Bart Schurmans.

Efter installeringsfasen kommer anläggningen att anförtros VINCI Facilities medarbetare. De kommer att ta hand om anläggningens förvaltning och det tekniska underhållet.

”Teknisk förvaltning och underhåll av simhallsanläggningar under en period av trettio år kräver ett mycket specifikt tillvägagångssätt för att minimera antalet fel. VINCI Facilities har upprättat en långsiktig underhållsplan med avseende på förebyggande insatser och anläggningens livscykel för att undvika haverier i de tekniska anläggningarna och hålla dem i optimalt skick. Dessutom kommer vi också att hantera energiförbrukningen. Eftersom energin blir mycket värdefull framöver övervakar vi våra anläggningar dagligen , förklarar Sophie De Decker, affärsenhetschef på VINCI Facilities Long Term Contracts.

När projektet är klart kommer användare av Bredenes simhall att ha tillgång till en 25 m lång bassäng för motionssimning, en gymnastiksal på 520 m², en interaktiv barnbassäng, en inomhuslekplats för barn, en undervisningsbassäng med rörlig botten, en vild flod, en lagun, en lekplats och ett hälsocenter.

14/12/2022