Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Sedan augusti 2020 har det största nätverket av laddstationer för elfordon i Frankrike förvaltats av detta samriskföretag mellan VINCI Autoroutes och VINCI Energies. 

Eladdningsnätverket Eborn skapades 2015 och här medverkar nu elva energiorgan i sydöstra Frankrike. Detta nätverk med 1 200 laddstationer spridda över områdena Auvergne-Rhône-Alpes och Provence-Alpes-Côte d’Azur erbjuder privatpersoner, företag och lokala myndigheter en enda laddningstjänst för elbilar och laddhybrider. 

Sedan augusti 2020 har Easy Charge, ett samriskföretag mellan VINCI Autoroutes och VINCI Energies, tillsammans med FMET (Fonds de modernisation écologique des transports) tilldelats förvaltningen och utvecklingen av Eborn-nätverket under en period av 8 år i form av ett koncessionsavtal. 

”Vi ansvarar för finansieringen av ny infrastruktur, driften, underhållet och den kommersiella förvaltningen av nätverket”, förklarar Éric Mendels, chef på Easy Charge Lyon. 

Inom 30 kilometer 

Eborn är det största nätverket av denna typ i Frankrike vad gäller antalet laddstationer, varav nära ett hundratal är på 50 kW vilket möjliggör laddning för en räckvidd på 100 kilometer på mindre än 30 minuter. 

Nätverket finns i både stads- och landsbygdsområden, i bergen och till och med på skidorter och erbjuder sina användare tillgång till en laddstation inom 30 kilometer. 

”Med Eborn drar våra abonnenter inte bara nytta av förmånliga priser, de har även tillgång till nästan alla andra laddningsnätverk i Frankrike såsom Belib och Ionity”, förklarar Eric Mendels. 

Fördelen med Easy Charge är att man säkerställer både utformning och uppbyggnad samt drift och underhåll av nätet med hjälp av den samlade expertisen från alla företag inom VINCI -koncernen, såsom Eurovia, VINCI Autoroutes och VINCI Energies. 

”Detta breda kompetensområde gör oss till den enda samtalspartnern för de elva departementala energiorganen som medverkar i Eborn”, konstaterar chefen för Easy Charge Lyon.  

100 ytterligare laddstationer fram till 2022 

Eric Mendels poängterar hur mycket kunskaperna hos VINCI Autoroutes, som han själv kommer ifrån, är avgörande på kommersiell nivå vad gäller hanteringen av B2B-abonnenter. 

Med cirka 3 000 abonnenter hittills har Eborn utvecklat olika tjänster såsom bokning av laddplatser (i 30 minuter), start av laddning via smartphone-appen och även ett system för laddstationer på begäran. 

Så snart tre personer efterfrågar installation av en laddstation på samma ställe, förklarar han, påbörjar vi en lämplighetsstudie för att undersöka om det är relevant att sätta upp en ny laddstation lokalt.”  

På servicesidan är givetvis underhåll ytterst viktigt. ”Vi garanterar att reparera en defekt laddstation inom 72 timmar, och inom 24 timmar för laddstationer som används regelbundet”, preciserar företagsledaren. 

En ytterligare service till kunderna består av ett åtgärdande inom 2 timmar för kunder där kabeln är blockerad på laddstationen, ”en lyckligtvis sällsynt incident!”, säger Eric Mendels, vars företag planerar att investera 3 miljoner euro för att installera ytterligare 100 laddstationer fram till 2022. 

Vi garanterar att reparera en defekt laddstation, som används regelbundet, inom 24 timmar 

En mycket konkurrenskraftig elmarknad i Tyskland 

 I Tyskland var 35 845 normala laddstationer och 5 906 snabbladdningsstationer i drift den 1 april 2021 (jämfört med cirka 31 000 totalt i Frankrike). Den tyska förbundsregeringen har särskilt inrättat ett företag, NOW GmbH, för att stödja marknaden för hållbar mobilitet. Förutom åtgärder på federal nivå har många delstater också infört finansieringsprogram. Tre huvudtyper av operatörer hanterar laddstationerna: biltillverkare, energileverantörer och startup-företag inom mobilitet. På en mycket konkurrenskraftig marknad koncentrerar sig aktörerna i branschen på högtrafikerade vägar och de viktigaste konsumtionszonerna (köpcentrum, snabbmatsområden, byggvaruhus etc.). Denna konkurrens resulterar i en stor variation i priserna för slutkunden som sträcker sig från 0,39 euro/kWh (EnBW) till 0,79 euro kWh (Ionity). 

16/09/2021