Actemium ska renovera en knytpunkt för gasföretaget GRT Gaz i franska Bretagne i syfte att förse ett innovativt kraftverk med naturgas, och på så sätt bidra till bättre presterande elproduktionsverktyg.  

Gasdrivna värmekraftverk utgör en av elproduktionskällorna i Frankrike, och sedan några år tillbaka använder man innovativ teknik för att begränsa förorenande utsläpp och öka produktionsresultaten.

Traditionellt sett har gasdrivna värmekraftverk fungerat på ett mycket enkelt sätt: förbränningen av fossilt bränsle ökar trycket, den brinnande gasen drar igång en turbin som i sin tur är kopplad till en generator som genererar elenergi. När gasen startat turbinen släpps den sedan ut i atmosfären.

Men för att begränsa föroreningarna och samtidigt förbättra prestandan har nya installationer utformats: kombikraftverk som också kallas för CCCG, eller gaskombi på svenska. Dessa fungerar enligt samma princip som de äldre gaskraftverken, med tillägget att de fångar in värmen som utsöndras av förbränningen av gasen och skapar ånga av den. Den värmen används i sin tur för att driva en annan turbin i kombination med en generator, vilket ökar elproduktionen.

Mindre koldioxid  

Avkastningen är väldigt positiv för kombikraftverken eftersom det kan resultera i över 60 procent, jämfört med 35 procent för gaskraftverk med endast en turbin. Dessutom är den mängd koldioxid som släpps ut i atmosfären begränsad och kan leda till hälften så mycket förorenade utsläpp för samma mängd levererad el.

Det finns redan flera gaskombikraftverk i Frankrike, bland annat i Dunkerque och Montoir-de-Bretagne. Andra byggs i nuläget färdigt, som till exempel i Landivisiau i Finistère-området. Detta framtida kombikraftverk om 450 MW kommer att underlätta tillförseln av el lokalt genom att det stärker elproduktionen i södra delen av Bretagne.

 Actemium tar hand om allt

För att förbättra gastillförseln av naturgas ska företaget GRT Gaz renovera en gasledningsknytpunkt i Prinquiau som byggdes 1979. En gasledning mellan stationerna Prinquiau och Landivisiau kommer också att byggas. Actemium, VINCI Energies varumärke med fokus på industriprestanda, har hand om eltekniken under renoveringen, från kontroller och kommandon till instrumenteringen.

”De innebär att Actemium tar hand om bland annat detaljerade studier, leverans av utrustning, tillverkningen av elskåp, från installationen på plats till att systemet ska börja användas i juni 2021”, säger Alain de Guéroult d’Aublay som är chef för Actemium Paris Énergie & Environnement, som har hand om projektledningen.

Arbetet utförs i partnerskap med Actemium Saint-Nazaire.

Bättre anpassning av produktionen

Hela detta arbete kommer att förbättra energiavkastningen och minska utsläppen samtidigt som elsystemet blir säkrare.

”Hela detta arbete, som utförs på de båda olika platserna, kommer att förbättra energiavkastningen och minska utsläppen samtidigt som elsystemet blir säkrare”, säger Alain de Guéroult d’Aublay.

Dessutom kommer det framtida kombikraftverket i Landivisiau göra det möjligt att finjustera anpassningen av elproduktionen. Byggarbetsplatsen tillgodoser ett behov av bättre flexibilitet och kombikraftverket kan dessutom mycket snabbt sättas igång, stängas av och startas om igen utifrån behov. Den flexibiliteten har inte konventionella värmekraftverk.

14/09/2020