Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Med den ökande urbaniseringen fortsätter utvecklingsbehovet inom kollektivtrafik att öka. För att möta den ökande efterfrågan, ges ett andra liv i trafik till tunnelbanetåg, spårvagnar och pendeltåg genom kompletterande inköp av ny utrustning.

Vare sig det är ekonomiskt, miljömässigt eller socialt men även när det gäller trafiksäkerheten, till och med fysisk aktivitet, är fördelarna med kollektivtrafiken många och väsentliga för livskvaliteten i städerna.

Emellertid har accelerationen av urbaniseringsprocessen under det senaste århundradet nått aldrig tidigare skådade nivåer de senaste åren med ökningen av stora finansiella och industriella centrum.  Befolkningstätheten på dessa alltmer omfattande urbaniserade områden återspeglas i ett ständigt ökande antal resor, särskilt mellan hem och arbete.

Städerna med deras nuvarande vägnät kan inte tillgodose denna utveckling och efterfrågan själva. Å andra sidan verkar kollektivtrafiken, särskilt med sina lätta järnvägsfordon med stor kapacitet (tunnelbane- och lätt spårtrafik, spårvagnar och pendeltåg), vara en effektiv lösning på detta exponentiella krav på rörlighet. Den starka utvecklingen de senaste åren vittnar om detta, framförallt byggandet av nya lätta spårvägssystem.

Budgetbegränsningar

Däremot, att öka och upprätthålla kollektivtrafik av hög kvalitet på lång sikt inom en allmänt begränsad budgetram är en stor utmaning. Operatörer och lokala myndigheter ställer sig ofta frågan om de ska investera i ny utrustning eller i stället ersätta de befintliga fordonen.

”Pengarna som sparas genom att uppgradera befintlig utrustning kan användas för att utveckla nya spår eller köpa nya fordon.”

Erfarenheten visar att det enda sättet att lösa denna svåra ekvation är att kombinera utbyte av gamla fordon till nya samtidigt som modernisering sker av en del av utrustningen i trafik. Det senare alternativet innebär många fördelar, hävdar Libor Hinčica, chef för försäljningsutveckling och marknadsföring på Cegelec a.s. i Prag, som är specialister på elektrisk utrustning för fordon och kollektivtrafiksystem.

“Modernisering av lätta spårvägsfordon gör det möjligt att öka deras tillförlitlighet tack vare användningen av ny teknik. Detta görs för att garantera den ursprungliga livslängden (en spårvagn, ett tunnelbane- eller pendeltåg kan efter modernisering användas i minst tjugo år till), för att spara pengar tack vare användningen av modern teknik samt snabb tillgång till reservdelar och slutligen men inte minst för att kunna erbjuda passagerarna en bättre komfort”, förklarar Libor Hinčica.

En mängd fördelar

För att inte tala om att kostnaderna för en modernisering vanligtvis endast utgör en tredjedel av kostnaden för ett nytt fordon. De besparingar som genereras på detta sätt gör det möjligt att stödja de investeringsinsatser som krävs för den aldrig sinande utvecklingen av kollektivtrafiknätet.

”Hursomhelst är det omöjligt att ersätta alla äldre fordon med nya. Pengarna som sparas genom modernisering av befintlig utrustning kan användas till exempel för utveckling av nya spår, inköp av nya fordon och modernisering av annan gammal utrustning, något som med tiden kan bli mycket dyrt särskilt på grund av saknade reservdelar” understryker Libor Hinčica, vars företag arbetar med kunder över hela Europa.

I september 2020 vann Cegelec a.s. ett stort anbud för modernisering av 65 elektriska utrustningar för staden Prag. Dotterbolaget i VINCI Energies har även genomfört andra projekt som moderniseringen av 77 GT6N-spårvagnar för staden Berlin, 80 M31-spårvagnar för Göteborgs kommun, 12 GT6M-spårvagnar för den tyska staden Zwickau och moderniseringen av den elektriska delen av Manillas tunnelbanelinje på Filippinerna.

”Vi kan övervaka monteringen av elektriska komponenter samt driftsättningen av fordon och vår expertis täcker ett komplett moderniseringsprojekt”, konstaterar Libor Hinčica.

15/04/2021