Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Bland byggnader är lokaler för idrottsändamål kanske de som kräver de mest avancerade expertkunskaperna inom HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering).

© Proloog

Med höjda elpriser kommer många små och medelstora kommuner inte längre att kunna värma upp vissa byggnader. Eftersom idrottsanläggningar är mycket energikrävande, med en genomsnittlig överkonsumtion på 50 % jämfört med andra byggnader, är dessa bland de första som drabbas av budgetnedskärningar.

I Frankrike där man förbereder sig för att vara värd för de olympiska spelen 2024 är idrottsinfrastruktur mer än någonsin ett kraftfullt incitament för att öka attraktiviteten hos landets olika områden. En lösning som visar sig mer och mer intressant är HVAC.

”Experter inom HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering) gör det möjligt för folkvalda företrädare och operatörer av idrottsbyggnader att spara energi och förbättra sin miljöpåverkan”, konstaterar Patrice Franssens, utvecklingschef för HVAC på Building Solutions inom VINCI Energies.

Tack vare utvecklingen av smarta byggnader har man inom HVAC utformat tjänster som blir mer och mer finanpassade till byggnadernas specifika behov, särskilt inom sportanläggningar med extremt varierande behov och krav.

Simbassänger, velodromer, arenor, gigantiska multifunktionsbyggnader, små lokala sporthallar, byggnadsstrukturer med eller utan läktare, öppna eller slutna – det finns många olika typer av idrottsanläggningar. ”Ett HVAC-systems egenskaper och storlek beror på flera kriterier såsom byggnadens storlek, dess användningsområden och beläggningsgrad. Man behöver därför utföra en exakt diagnos för att kunna skapa scenarier som överensstämmer med byggnadens egenskaper och funktion”, säger Patrice Franssens.

Återvinning av energi

De expertkunskaper som behöver användas skiljer sig mycket om man till exempel jämför ett litet kommunalt förortscenter och Paris La Défense Arena, som är en stor multiarena med många olika användningsområden och dimensioner, där VINCI Energies har definierat och driftsatt ett övergripande och flexibelt värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem.

Experter inom HVAC gör det möjligt för folkvalda företrädare och operatörer av idrottsbyggnader att spara energi och förbättra sin miljöpåverkan.

”I stora, multifunktionella miljöer där beläggning och fyllnadshastigheter ibland varierar mycket måste konfigurationen av HVAC-systemet omfatta underhåll från början. Det är viktigt att arbeta i nära samråd med arbetslagen som säkerställer att ett nödvändigt komplext system fungerar korrekt”, understryker utvecklingschefen för HVAC hos VINCI Energies.

Koncernens kunskap har valts ut för den framtida olympiska anläggningen “Centre aquatique olympique” i Saint-Denis (utformad av Ateliers 2/3/4 och Venhoeven CS) som ska invigas lagom till OS 2024. Platsen är anpassningsbar och kommer kunna välkomna upp till 5 000 personer i en miljövänlig anda, eftersom 90 % av allt avfall kommer kunna återanvändas.

”Anläggningar för vattensporter kräver specifika lösningar. I alla byggnader stiger värmen. Ju högre takhöjden är desto mer relevant är det att sätta upp värmeåtervinningssystem. I en simhall är inte bara luftvolymerna viktiga, utan även avdunstningen av vattnet måste tas med i beräkningen. Kunskaperna inom HVAC gör det möjligt att återvinna denna energi för att värma upp tillhörande lokaler såsom omklädningsrum, duschrum och toaletter samt vattnet i bassängen”, säger Patrice Franssens.

För varje anläggning finns en speciell lösning. Men överallt spelar HVAC-experter en allt mer avgörande roll för att kunna möta utmaningarna med reversibilitet, digital teknik, miljö och luftkvalitet i idrottsanläggningar.

13/10/2022