Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Industri 4.0 tillkännager en revolution av processerna. En revolution som är speciellt påtaglig inom fordonsindustrin. Några nyckelaktörer ligger i utvecklingens framkant, till exempel Stellantis-gruppen som Actemium, en del av VINCI Energies, arbetar för. Uppgiften är att kombinera anpassning och smidighet.

Fabriken 4.0 ger större flexibilitet i produktionsprocesserna och därmed också en mer utbredd automatisering.

Modellen för massproduktion utifrån principen om ”en produkt, en fabrik, ett land” är förlegad. Idag måste nya industriella modeller förena det oförenliga, det vill säga producera stabilt med maximalt utnyttjande av industriella metoder. Samtidigt ska det tillhandahållas ett stort antal olika och mer individanpassade produkter inom en världsomspännande leveranskedja. Att skapa ett flexibelt, automatiserat och motståndskraftigt industriellt system är uppdraget för Fabrik 4.0.

För att lösa denna uppgift behövs ett nytt begrepp, nämligen massanpassning. Det innebär en mycket större variation i produktionsprocesserna och därmed en högre grad av automatisering. Fordonsindustrin är ett intressant exempel i anpassningen.

”Den växande mångfalden av produkter och individanpassningen av dessa (färg, hjul, fälgar, finish, läder, uppvärmda säten osv.) har gjort det nödvändigt med en översyn av organisationen av produktionslinjerna”, noterar Patrick Bénard, som är regional chef för Industrie Nord Est på VINCI Energies, som arbetar för koncernen Stellantis (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, Fiat, Chrysler, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Jeep, Ram, Dodge).

Att skapa ett flexibelt, automatiserat och motståndskraftigt industriellt system är uppgiften för Fabrik 4.0.

Fram till nyss var en fabrik baserad på principen om det löpande bandet, där uppgifterna är uppdelade i olika steg. Vid vart och ett av dessa steg är arbetslagen fasta och en logistik där alla delar som behövs för tillverkning tillförs vid kanten av det löpande bandet.

Ny process

Produktionsmodellen gör det bara möjligt att tillverka liknande produkter med några få varianter – inte produkter som verkligen skiljer sig åt. Hur kan processen utvecklas?

”År 2014 var PSA-fabriken i Mulhouse (nu Stellantis Mulhouse) en av de första anläggningarna i Europa som antagit en ny industriell process. Delarna monteras inte längre i förväg vid det löpande bandets kant, utan monteringssatser skickas efter behov med hjälp av AGV:er (automatic guided vehicles (automatiskt styrda fordon)), förklarar Patrick Bénard.

Systemen med rörliga plattformar förflyttas automatiskt från ett logistikcenter till arbetsstationerna. Men, den industriella processen kräver extremt komplicerad logistik, där en massa AGV:er måste transportera rätt sats av komponenter som är nödvändiga för tillverkningen av produkten till rätt station och vid rätt tidpunkt.

Lösningen innebär en ”mycket exakt hantering av AGV-trafiken”. För Stellantis konstruerade Actemium Mulhouse således ett ad hoc-övervakningssystem som sedan placerades ut i andra anläggningar i Frankrike och sedan utomlands, som i Spanien och i Slovakien.

Sedan 2012 har Actemium installerat fler än 1 500 AGV:er i Stellantis anläggningar”, preciserar Patrick Bénard.

Enligt VINCI Energies regionchef kommer alltmer automatiserad logistik således att i allt högre grad bli ett centralt inslag i industriproduktionen.

Mer flexibilitet

Det finns många fördelar med denna typ av process.

”Först och främst blir det möjligt att minska fabrikernas storlek, eftersom det går att producera olika modeller och sorter av produkter på samma monteringslinje, som anpassats efter behov”, förklarar Patrick Bénard.

En annan fördel med ”detta enkelflödessystem” är möjligheten att placera ett till tre olika arbetslag på samma linje beroende på vilka produkter som skall tillverkas där.

 “Flexibiliteten blir större när vi använder samma fordonsplattformar för olika modeller eller märken”, tillägger han.

För VINCI Energies regionchef är Stellantis en av de få grupper som har kunnat ompröva sin tillverkningsprocess, fastän allting fungerade bra.

”Denna föregripande förändring har varit till nytta för dem, konstaterar han. Genom att öka sin produktivitet redovisade koncernen nu en löpande rörelsemarginal på 14 procent under det första halvåret 2022, vilket är en av de högsta i sektorn.”

16/03/2023