Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Polis, brandkår, räddningstjänst och försvar är alla exempel på institutioner med grundläggande samhällsfunktioner som kräver robusta, säkra kommunikationsnät. I Frankrike har myndigheterna antagit en ambitiös moderniseringsplan.

De kommunikationsmedel som används inom grundläggande offentlig service, så som polis, brandkår och ambulanssjukvård, utvecklas snabbt, liksom utbudet av utrustning och hjälpmedel som dessa yrkeskårer kan använda i sitt dagliga arbete. Den befintliga kommunikationsinfrastruktur (INPT, ANTARES, ACROPOL, RUBIS osv.) som hittills har använts är främst avsedd för röstkommunikation, en funktion som fortfarande är nödvändig, men som nu i allt högre grad behöver kompletteras med andra funktioner.

”Hittills har PMR-nät (Professional Mobile Radiocommunications) i första hand använts för att överföra röstkommunikation. Men nya behov har utvecklats, så att man nu också vill kunna överföra data. Sedan några år tillbaka ser vi en vilja att övergå till dedikerade privata 4G-nät, i syfte att uppnå maximal säkerhet för denna kritiska kommunikation och begränsa möjligheterna till avlyssning” förklarar Nicolas Le Jean, affärschef vid Axians i Frankrike.

Accelererande modernisering

Insatserna i samband med de senaste årens terrordåd har fått de olika verksamheter som arbetar för allmänhetens säkerhet att inse hur viktigt det är att snabbt modernisera nätverken. I kölvattnet efter attackerna i Paris 2015 lanserade det franska inrikesministeriet i slutet av 2016 ett initiativ med detta syfte.

Insatsstyrkor inom franska polisen såsom RAID, BRI och GIGN kommer nu att bära specialutrustning på sina uppdrag.

Det framtida radionätverket, RRF (”Réseau Radio du Futur”) kommer att bygga på 4G-nätverkens prestanda. Första steget mot detta nya nätverk togs genom programmet PCSTORM (som står för en konvergerad plattform för resilienta, mobila bredbandstjänster med hög kapacitet), som syftade till en övergång till 4G för fältkommunikationen och en ökning av nätkapaciteten för att underlätta olika tillämpningar såsom realtidsvideo.

Axians, som arbetar med att integrera telekomlösningar, är en av aktörerna inom projektet. Axians uppdrag är att utforma alla de tester som krävs för att säkerställa att den nya utrustningen fungerar och är integrerad. Axians, som är VINCI Energies varumärke inom ICT, samarbetar med franska polisens nationella insatsstyrkor RAID, BRI och GIGN för att utföra fälttester av den nya utrustningen som går under namnet ”taktiska bubblor”.

”Det rör sig om en stor batteridriven ryggsäck som innehåller en kompakt antenn och en nätverkskärna med vilken ett tillfälligt 4G-radionät kan upprättas” förklarar Nicolas Le Jean. Utrustningen ger insatsstyrkorna tillgång till ett fullständigt oberoende och säkert 4G-nät som kan användas var som helst, även på platser utan befintlig nätverkstäckning.

Axians utbildar också elittjänstemän inom polis och försvarsmakt i hur den nya utrustningen ska användas.

Ett hybridnätverk

För att kunna hålla den ambitiösa tidsplanen för modernisering av näten (från 2024) och av ekonomiska skäl har inrikesministeriet valt att inrätta ett hybridnät.

”Nätverket bygger både på konsumentoperatörernas nationella 4G-täckning och på avancerade resilienta lösningar baserade på tekniken med taktiska bubblor. Arbetet utförs i nära samarbete med konsumentoperatörerna för att dessa ska tillhandahålla funktioner och tjänster avsedda för de brottsbekämpande organen och för att uppnå perfekt säkerhet och tillgänglighet för dessa organs kritiska kommunikation”, förklarar Nicolas Le Jean.

Nätverken moderniseras på liknande sätt i de flesta andra EU-länder, vilket har den fördelen att systemen lättare kan harmoniseras, så att ordningsmakten i ett land kan kommunicera med motsvarande organ i grannländerna.

15/04/2021