Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Demonstrationen av SDEL Contrôle Commande ”Secured Digital Grid” visar förmågan att säkerställa elektriska transformatorstationer och undvika strömavbrott. Ett projekt som utvecklats i samarbete med Axians.

År 2017 påbörjade företaget SDEL Contrôle Commande (SDEL CC), baserat i Nantes, framtagningen av en demonstratör. Företaget som ingår i nätverket Omexom (VINCI Energies) och som är specialiserat på kontroll- och styrsystem för elektriska transformatorstationer och automation lyfter fram sina expertkunskaper inom digitalisering av elektriska transformatorstationer.

 ”Denna demonstratör presenterades på mässor under 2018 och 2019”, berättar Laurent Chilaud, utvecklings- och teknikchef på SDEL CC. ”Men under diskussioner med Axians [VINCI Energies IKT-märke], som vi samarbetar med för en gemensam kund inom försvarssektorn i Brest, beslutade vi oss för att tillsammans snabbt vidareutveckla vår demonstratör. Tanken är att säkerställa transformatorstationer, undvika strömavbrott och på så sätt använda oss av It-teknik och framhäva vår kompetens inom OT-nätverk [driftsteknik] och cybersäkerhet.

 Med hjälp av Axians Saint-Brieuc‒Brest och Nantes presenterade SDEL CC version 2 av sin demonstratör på CIGRE-mässan 2021 och 2022. Projektet presenteras i form av två stora paneler som representerar två elektriska transformatorstationer utrustade med verkliga enheter anslutna till en fjärrstyrningsstation.

Idén med SDEL CC-demonstratorn är att visa vår förmåga att säkerställa transformatorstationer och undvika strömavbrott och att bevisa Omexoms och Axians kompletterande kompetens.

Demonstratrationen har utformats kring fem områden: interoperabilitet mellan stationerna baserad på standarden IEC 61850, övervakning (gränssnitt mellan människa och maskin) via lösningen  SCADA Zenon, lokalisering av elektriska fel, hantering av nätverksdata tillämpad på OT och slutligen cybersäkerhet, förklarar Laurent Chilaud. Speciellt inom de två sistnämnda områdena har Axians expertkunskaper varit ovärderliga.

Vi riktade in oss på det industriella kommunikationsnätverket”, säger Jérôme Seyler, affärschef på Axians Communication Saint-Brieuc-Brest. ”Våra förkunskaper om de krävande specifikationerna i protokollen för denna typ av elnät var till stor användning för oss.

Innovativa lösningar

Samarbetet med Axians har gjort det möjligt att införliva innovativa lösningar som MPLS-nätverk (Multiprotocol Label Switching), vars modularitet erbjuder stor flexibilitet vad gäller överföring av data i nätverket, en anslutning av kontrollstationen till understationer, brandväggar och nätverksomkopplare, som innefattar intrångsdetektering utöver säkring av nätverket mot XSS-attacker med mer traditionella VPN:er, eller utbyggnad av nätverk med hög tillgänglighet som PRP (Parallel Redundancy Protocol) och HSR (High-availability Seamless Redundancy).

”Vad gäller den sistnämnda punkten är det mycket som står på spel om det sker ett strömavbrott. Medan återställningen för ett traditionellt kontorsnätverk i genomsnitt sker på 200 ms måste återställningen ske på mindre än 3 ms när det gäller en elektrisk transformatorstation”, betonar Jérôme Seyler. Men redan nu gör sig SDEL CC och Axians redo för att inleda en ny diskussion kring utvecklingen av deras demonstratör.

”Det är verkligen viktigt att vi anpassar den till de senaste tekniska framstegen och de nya utmaningar som kommer att medföras för elektriska transformatorstationer”, konstaterar Laurent Chilaud.

12/01/2023