Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

För att möta de operativa behoven hos transportörer som är på väg att övergå till helelektriska fordon har Mobility, ett dotterbolag till VINCI Energies, infört nya funktioner i sin ”smarta” laddningsplattform.

Att ersätta bränsledrivna bussar med helelektriska bussar är ett av de viktigaste leden i energiomställningen inom kollektivtrafiken. En omställning som sker i varierande takt i olika städer. I Frankrike till exempel riktar man i Paris in sig på en fullständig förnyelse av sin fordonspark 2025, medan andra städer är mer återhållsamma. Men alla transportföretag måste addera denna nya tekniska realitet i sina organisationer.

Denna utveckling av infrastruktur och utrustning omfattar en teststrategi, den berömda “test and learn”-metoden som används vid genomförande av projekt inom nya banbrytande områden. Och i detta sammanhang passar aspekter som avser batterier och laddningssystem väl in.

Till en början inriktade sig operatörerna som ansvarar för utrustningen på bussdepåerna på att planera laddningsfaserna för bussarna och att optimera elförbrukningen. De verktyg som man då använde hade utformats för att uppfylla dessa ändamål.

Men vid användningen av dessa insåg transportörerna att smart laddning (”smart charging”) som enbart fokuserade på energioptimering inte kunde hjälpa dem att hantera de verkliga förhållandena i den dagliga driften på en depå där man ställs inför oförutsedda händelser såsom en försenad bussankomst i förhållande till tidsschemat eller ett funktionsfel i en laddstation.

I det sistnämnda fallet finns det till exempel ingen automatisk omkoppling av laddningen till en annan laddstation vilket innebär att bussen inte kommer att kunna tas i drift utan en operatörs ingripande.

Nya funktioner

Det är för att möta transportörernas operativa behov som Mobility, ett dotterbolag till VINCI Energies som är specialiserat på utformning, utrustning, förvaltning och säkerhet för transportinfrastruktur, har infört nya funktioner i sin plattform för ”smart charging”, Cway by Mobility.

”Cway by Mobility ger den flexibilitet som behövs för att man ska kunna ta hänsyn till oförutsedda händelser som kan uppstå i verkligheten.”

Mobility-lösningen är framtagen för att hjälpa transportörer att få kontroll över sin driftsprocess och tar hänsyn till de organisatoriska förändringar som följer när man är på väg att ersätta en (termisk) energi med en annan (elektrisk). Att fylla tanken med bränsle eller ladda ett batteri med el går nämligen till på helt olika sätt.

En bränsledriven buss tankar man upp och sedan parkerar man den, konstaterar Mathieu Grenier, företagschef på Mobility eBus. För en elbuss är det annorlunda, laddningsprocessen är längre (mellan 5 och 8 timmar), laddningscykelns status är inte alltid synlig för operatören och tekniska oförutsedda händelser kan uppstå som orsakar stopp i laddningen.

Det är därför som transportörerna måste räkna in laddningstider i planeringen och ta hänsyn till eventuella oförutsedda händelser som kan påverka laddningsprocessen. För detta ändamål ”garanterar Cway full synlighet i processen genom att i realtid visa information om laddutrustningen”, fortsätter han.

Realtid

För det tredje gör signaleringen i realtid av tekniska fel att teknikerna snabbt kan agera på utrustningen, manuellt om det behövs, antingen genom att starta om laddningsenheten eller genom att välja en annan laddstation. Genom att göra det möjligt att praktiskt ingripa för att korrigera den teoretiska planeringen ”ger verktyget den flexibilitet som behövs för att man ska kunna ta hänsyn till oförutsedda händelser som kan uppstå i verkligheten”, säger Mathieu Grenier.

Fram till nu vid problem på en utrustning avbröts laddningen och fordonet blev inte laddat men för transportören verkade allt normalt … ”Cway-plattformen omfattar detektering av onormala beteenden och ger information till teknikerna som sedan kan vidta åtgärder på de aktuella laddningarna och planera nödvändiga ingrepp på den identifierade utrustningen, säger företagsledaren.

Denna avsikt att ta hänsyn till transportörernas operativa verklighet återspeglas också i det som gäller kommunikationen med laddningssystemens tekniska miljö. Cway kan därför fungera med olika bussar och laddare och på utrustning som har utvecklats och överlappat varandra över tiden. ”Denna garanti för interoperabilitet är en verklig tillgång för transportören, liksom Cways anpassningsbarhet till transportörens övriga verktyg såsom hjälpsystem eller grafikprogramvara”, avslutar Mathieu Grenier. Med kunskaper om ”verkligheten” kan människan ta kontroll, när det behövs.

15/04/2021