Som en del av projektet med smart mobilitet gav staden Rouen i Normandie VINCI Energies i uppdrag att ta fram och utforma morgondagens tankstationer, speciellt riktad mot grön vätgas.

2019 valdes staden Rouen i Normandie ut för sitt projekt TIGA (Territoire d’innovation de grande ambition), kallat ”Rouen smart mobility for everyone”, som en del av Frankrikes investeringsprogram för framtiden.

Bland de fem områden som valts för att ta fram framtidens mobilitet i Rouen syftar ett till att utforma framtidens tankstation. Teamet från VINCI Energies, med stöd från varumärket Omexom, har valts ut för att ta fram och utforma denna nya tankstation.

Vi för diskussioner med lokala partner för att hitta andra användare av tankstationen.”

”Som ett första steg syftar detta projekt till att utveckla ett solcellskraftverk och en station för produktion och distribution av grön vätgas som ska driva tre bussar i staden med en beräknad förbrukning på 90 kg H2/dag. En successiv ökning av denna volym kommer sedan att planeras”, förklarar Benjamin Carnerero, Technique and Innovation project manager på Omexom.

Det innovativa projektet bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser jämfört med utsläppen från konventionella bussar.

Stationen, som beräknas kosta omkring 6 miljoner euro, kommer att finansieras till en tredjedel av Caisse des Dépots och de återstående två tredjedelarna av privata partner, däribland SunMind, en specialist inom VINCI Concessions på utveckling och finansiering av solcellsprojekt med egen förbrukning.

”Målet är att driva en elektrolysanläggning med koldioxidfri elektricitet som produceras av fotocellsanläggningen eller köps in från producenter av grön energi”, förtydligar Benjamin Carnerero. Överskottsel som producerats av solcellsanläggningen, som består av markinstallationer och solcellstak, återförs till eldistributionsnätet.

Förutom utformningen och konstruktionen av solcellsanläggningen kommer teamet från VINCI Energies, i egenskap av EPC-entreprenör (Engineering Procurement and Construction), att installera elektrolysanläggningen och laddstationen.

Bredda kretsen av partners

Den ekonomiska jämvikten för detta projekt kräver dock en viss produktionsvolym av vätgas i storleksordningen 400 kg H2/dag. I genomsnitt förbrukar en buss ca 30 kg H2/dag. Bara tre bussar i Rouens storstadsområde är därför inte tillräckligt för att genomföra projektet. ”Det är därför som vi för diskussioner med lokala partner för att hitta andra användare av tankstationen, t.ex. VINCI Energies kunder, men även företagsbilparker i regionen”, understryker Benjamin Carnerero.

Dessa partner är tänkta att stödja framtida användare i en strategi för koldioxidfri mobilitet i och med att nya vätgasfordon som t ex Renault Kangoo och Master Z.E. Hydrogen släpps och när företag som Peugeot och Iveco förbereder sig för att lansera sina egna modeller.

Studierna över solkraftverkets och vätgasstationens storlek i Rouen håller på att genomföras för att förbereda affärsplanen för validering tillsammans med investerarna i slutet av 2020. Arbetet beräknas påbörjas under första halvåret 2021.

19/11/2020