Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Utbyte av batterier i elbilar introduceras som ett alternativ till traditionell laddning. I januari 2022 lanserade den kinesiska tillverkaren NIO sin första batteribytesstation för elbilar i Europa. Omexom Norge hjälpte NIO i utformningen av den elektriska infrastrukturen med tanke på de klimatförhållanden som råder i Norge.

Det otillräckliga antalet laddstationer och laddningstiden nämns regelbundet som hinder för användningen av elfordon. Enligt en nyligen genomförd studie av Ipos för VINCI Autoroutes vill 56 % av de franska elbilsägarna ha snabbare laddningshastigheter. Har företaget NIO hittat lösningen? I mitten av januari 2022 lanserade den kinesiska elbilstillverkaren den första batteribytesstationen i Europa, i närheten av Oslo i Norge. Denna så kallade andra generationens station har fått namnet NIO Power Swap Station 2.0 och är helautomatiserad.

Allt elbilsägaren behöver göra är att trycka på en knapp på sitt fordons pekskärm och en mekanism aktiveras som tar ut batteriet underifrån och ersätter det med ett förladdat batteripaket med motsvarande eller större räckvidd (se videon). Processen tar ungefär fem minuter, inberäknat den tid det tar för att bilen ska placeras korrekt. När bilen väl är på plats tar det bara cirka tre minuter. Med en lagringskapacitet på 13 batterier utför Swap Station 2.0 automatiska kontroller av batteriet och det elektriska systemet vid varje utbyte. Bilföraren kan därmed vara säker på att ha ett batteri som är ”up-to-date” utan prestandaförlust under de kommande månaderna. I år kommer Omexom att hjälpa NIO att installera fyra nya stationer. Denna nya Power Swap Station (PSS) kommer att utrustas med en värmekabel i betongen under stationen som förhindrar ansamling av snö och is och reglerar temperaturen.

Batteri till uthyrning

Bilägare som väljer denna Battery-as-a-Service (BaaS) betalar ett lägre pris för sin elbil. I gengäld betalar man ett månatligt abonnemang för batteriet. Den franska tillverkaren ZEWAY erbjuder även denna lösning med utbytbara batterier för sina elskotrar. En idé som Tesla under en tid övervägde innan man valde att upprätta sitt eget nätverk med superchargers.

NIO å sin sida aviserar sina framtidsplaner. Tillverkaren som redan är ledande inom denna batteribytesnisch i Kina med mer än 800 stationer över hela landet planerar att installera 4 000 stationer över hela världen varav 1 000 utanför Kina fram till slutet av 2025. För att säkerställa försäljningen av sin nya elektriska SUV (ES8) planerar det kinesiska varumärket att öppna 20 PSS i Norge fram till årets slut för att sedan etablera sig i Sverige, Danmark och Tyskland.

Tre minuter för att ta ut det tomma batteriet och byta ut det mot ett förladdat batteripaket.

Värmekablar

För sin europapremiär använde sig NIO av expertkunskaperna inom Omexom Norge, som tidigare arbetat med utvecklingen av likströmsladdare (DC) för Tesla och växelströmsladdare (AC) för Oslo stad. Expertmärket inom VINCI Energies, som är en aktör inom energiomställningen, utformade och inrättade den elektriska infrastrukturen och satte upp själva stationen.

Omexom tog fram 3D-ritningarna för att hjälpa NIO att utforma och installera stationen. När platsen väl hade valts ut genomförde företaget de nödvändiga studierna för det elektriska ledningssystemet. Man levererade även elfördelningsskåpet samt fundament och stålplåtar anpassade till elskåp och superchargers. ”Vi stötte på vissa svårigheter med mjuk lera under bytesstationen och behövde förstärka marken, säger Martin Haagensen Strøm, projektchef på Omexon.

I detta projekt måste man också ta hänsyn till de särskilda klimatförhållandena i Norge. ”Vi rekommenderade frostskyddsplattor och en speciell isolering, fortsätter han. Dessutom har värmekablar lagts ner i marken så att markeringarna som hjälper bilen att parkera rätt inte blir täckta av snö.

Slutligen installerade Omexom en värmepump och fläktar under stationen som hjälper till att reglera temperaturen på batterierna. Med dessa arbeten som bakgrund samarbetar företaget med NIO för att hitta en lösning som kan bli standard för de nordiska länderna.

16/06/2022