Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

VigiAlert är en användarvänlig teknisk lösning från Axians som integreras vid utrullningen av ett privat mobilnät. Den uppfyller säkerhetsbehoven i lokaler där personer ur allmänheten tas emot och skyddar lokalerna mot fientliga intrångsförsök.

Med anledning av attentaten i Paris den 13 november 2015 har franska staten sett över de specifika säkerhetsplaner (s.k. PPMS, Plans Particuliers de Mise en Sûreté) för att skydda befolkningen, med särskilt fokus på skolorna. Den 25 november 2015 fastställdes ramarna för de säkerhetsåtgärder som ska vidtas i skolorna.

Det man främst vill uppnå med anvisningarna är att eleverna ska kunna sättas i säkerhet vid ett eventuellt hot samt att det ska gå att slå larm så fort som möjligt och på ett säkert sätt. I förslaget anges det att det är upp till skolorna att installera den utrustning som behövs, något som gradvis utförs av de lokala myndigheter som förvaltar förskolor och grundskolor.

Det skolorna behöver är att mycket snabbt och på enklast och säkrast möjliga sätt kunna upprätta en anslutning mellan vilken plats som helst på skolan och polisstationen, så att polisen kan larmas om ett avsiktligt hot riktas mot barnen och deras pedagoger.

När det gäller den tekniska sidan av saken kan behoven delvis uppfyllas med hjälp av privata radionät. En fördel med dessa nät är att de är oberoende av de nät som drivs av operatörer som Orange eller Bouygues, som kan störas eller slås ut av en angripare.

”Denna heltäckande trådlösa lösning är intressant bland annat för att installationen är enkel för skolorna och för att den ger möjligheten att larma hela vägen ut i klassrummen, som kan låsas från insidan för att hålla eleverna instängda”.

VigiAlert, som ansluts till ett privat mobilradionät, är den tekniska lösning som tagits fram av Axians (VINCI Energies ICT-varumärke), specifikt för att uppfylla de specifikationer som säkerhetsplanerna kräver när det gäller skolor.

Från Toulon till Belfort

Flera av kommunerna i Var i sydöstra Frankrike har arbetat med frågan. I kommunerna kring huvudorten Toulon ville man använda sig av samma privata radionät som den lokala polisen för att upprätta anslutningar från skolarna. Företaget Sysoco (Axians Réseaux Mobiles Privés), som hade distribuerat polisens befintliga nät, tog fram en innovativ larmlösning för att uppfylla detta behov.

Lösningen testades först i en proof of concept-studie som övertygade de lokala politikerna. Lösningen, som utvecklades under namnet VigiAlert, är i nuläget installerad i hälften av kommunerna i Toulonområdet, men också i Belfort och i skolorna i flera andra städer, såsom Périgueux, Hyères, Villard de Lans och Saint-Mandrier.

Systemet består av en serie dosor som installeras i klassrummen och som är utrustade med en enkel knapp som används för att utlösa larmet om någon gjort intrång eller försöker skada barn eller pedagoger. De fasta installationerna kompletteras med en fjärrkontroll, så att larmet kan utlösas från vilken plats som helst i skolan.

Dosorna är kopplade till en central enhet på varje skola, varifrån larmet sänds ut via skolans högtalarsystem samtidigt som ett nödanrop går ut till den lokala polisstationen.

Två säkra nätverk

Samtliga överföringsanslutningar i lösningen är säkra. Inom skolans lokaler kopplas de olika elementen samman via ett lokalt kortdistansradionät av LoRa-typ (800 MHz-bandet). All kommunikation mellan de enheter som finns installerade på skolan sker inom denna taktiska radiobubbla. För överföring mellan skolans centralenhet och polisstationen används en annan typ av nätverk baserat på långdistansradio av DMR- eller TETRA-typ.

”Denna heltäckande trådlösa lösning är intressant bland annat för att installationen är enkel för skolorna och för att den ger möjligheten att larma hela vägen ut i klassrummen, som kan låsas från insidan för att hålla eleverna skyddade” säger Christophe Blanc, VigiAlert-expert vid Axians Réseaux Mobiles Privés.

Kombinationen av två olika tekniskt säkrade radiotekniker, liksom valet av frekvenser, garanterar stabiliteten hos denna, till syftet mycket speciella lösning. Lösningen måste vara mycket enkel att använda och inte kräva vare sig utbildning eller utförliga användaranvisningar.

Skräddarsytt underhåll

Med hänsyn till sammanhanget och för att kunna säkerställa att lösningen alltid fungerar felfritt har VigiAlert ett integrerat system för skräddarsytt underhåll. Lösningen diagnostiserar tekniska problem på egen hand och rapporterar dem till lämplig avdelning. Automatisk, rullande övervakning av alla enheter är integrerat i lösningen. ”Och om vi inte får någon statusåterkoppling”, tillägger Christophe Blanc, ”utlöses en varning”.

I samma anda har VigiAlert också utrustats med en energiförsörjningslösning för scenarier med gisslantagande där strömmens bryts. Nödbatterier säkerställer att larmsystemet fortsätter fungera.

Skolorna är de första inrättningarna som berörs av VigiAlert, men säkerligen inte de sista. Intrångslarmet kan vara av intresse för alla institutioner som tar emot personer ur allmänheten, så som museer, bibliotek, medborgar- och servicekontor osv. Kommunerna kring Toulon är föregångare på området; här ska den lokala förvaltningens samtliga byggnader utrustas med VigiAlert-systemet.

15/04/2021

Vill du veta mer:
https://www.axians.fr