Det är inte vem som helst som startar en startup. Det är slutsatsen man kan dra av den profil som framträder i forskaren Marion Fléchers studie. Studien har gjorts på uppdrag av det franska arbetsmarknadsministeriets direktorat för forskning, studier och statistik (Dares), och visar att åtta av tio ledare för startups har minst fem års eftergymnasiala studier i bagaget. Studenter från de franska elitskolorna grandes écoles är överrepresenterade: 21 procent har en examen från en ingenjörsskola och 35 procent från en handelsskola. Som jämförelse kan nämnas att färre än en av tio konventionella företagare har den utbildningsbakgrunden. Här finns också en stor andel chefer som har dåliga erfarenheter från sina första anställningar, och som ser startup-företaget som ett sätt att skapa mening i arbetet. Det är, föga förvånande, svårare för kvinnor än för män att hitta sin plats i startup-världen. Det är bland annat svårare för kvinnorna att hitta finansiering, den finansiering de får är mindre omfattande och chansen att lyckas är 2,4 gånger större för deras manliga motsvarigheter.

11/02/2021