Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

EDGE Stadium är en hållbar och hyperansluten kontorsbyggnad i Amsterdam, där portarna kommer att öppnas mot slutet av 2022. Den första byggnaden i Nederländerna, som har fått två stjärnor för Ready2Services-certifieringen, stöder sig på expertis från Bosman Bedrijven (VINCI Energies) för sina tekniska anläggningar. 

Under de senaste sju åren har det nederländska företaget EDGE Technologies utvecklat ett nytt koncept för en av de mest hållbara och intelligenta kontorsbyggnaderna i världen: The EDGE. EDGE Stadium i Nederländerna blir nästa prestation för detta företag i spetsen av “fastigheter 4.0”. 

Den 29 000 m2 stora byggnaden, som ligger i närheten av Amsterdams Olympiastadion och som skall vara klar i november 2022, kommer att vara BREEAM Excellent och WELL Core & Shell Gold-certifierad. Det blir också den första byggnaden i Nederländerna som får två stjärnor för Ready2Services-certifieringen (R2S-certifieringen). Denna märkning kännetecknar de bästa “smarta byggnaderna”, dvs. de byggnader som sammanför de mest avancerade metoderna när det gäller intelligent anslutning. 

EDGE Stadium blir den första kontorsbyggnaden i Nederländerna som får två stjärnor för Ready2Services-certifieringen. 

I detta projekt, liksom i sex andra byggnadsprojekt, som tidigare genomförts av EDGE Technologies, är det nederländska företaget Bosman Bedrijven, som är specialiserat på systemintegration och fastighetsförvaltning, ansvarigt för den tekniska utrustningen. 

Bosman Bedrijven, som är ett dotterbolag till VINCI Energies, har till uppgift att installera hela det intelligenta systemet på EDGE Stadium. – Detta kommer att möjliggöra övervakning av hela byggnaden och av alla dess anläggningar, både invändigt och utvändigt. Det kommer således att bli möjligt att ställa in alla byggnadens parametrarför att minimera energiförbrukningen så mycket som möjligt, förklarar Joost van der Wouden, som är projektledare på Bosman Bedrijven. 

Rent konkret kommer varje person, som uppehåller sig i byggnaden, att via en app på sin smartphone kunna anpassa temperaturen eller belysningen i rummet, där hon befinner sig, för att optimera sin arbetsplats för optimalt välbefinnande. 

Trippel service  

Denna tjänst till användaren, som är baserad på geolokalisering, signalering, styrning, dynamisk visning av information och hantering av delade resurser i realtid (konferenssalar, videokonferenser, parkeringsplatser, utrymmen för samarbete, etc.), är bara en av de tre typer av tjänster som kommer att erbjudas av systemet, som Bosman Bedrijven skall installera på EDGE Stadium. 

Den andra delen av systemet kommer att säkerställa den övergripande energihanteringen i byggnaden genom ett system för övervakning i realtid, arkivering och följning av byggnadens förbrukningstendenser. 

Den tredje tjänsten är förbunden med den faktiska förvaltningen av byggnaden (multiteknisk drift, hantering av underhållet, säkerhetsvarningar, hantering av parametrar för komfort, välbefinnande och hälsa etc.). 

 Slutligen ger Bosman Bedrijven ytterligare mervärde till detta projekt genom sina teams certifieringsrelaterade expertis. 

 På den här typen av kort hanterar vi all projektledning och konstruktion själva“, säger Joost van der Wouden, “Men vi vänder oss till specialistleverantörer för varje typ av anläggning (VVS, vatten, elsystem, brandsäkerhetssystem etc. .).” 

För EDGE Stadium måste dotterbolaget VINCI Energies hantera 11 underleverantörer och 13 certifieringar. – Det kräver mycket kommunikations- och samordningsarbete från vår sida. Men detta är mycket fördelaktigt för vår kund, eftersom denne bara behöver vända sig till en enda samtals- och förhandlingspartner hos oss. 

16/09/2021