Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

2015 lanserade järnvägskoncernen ett ambitiöst program för digital omvandling: Digital SNCF. Fyra år senare genomsyrar digitaliseringen hela verksamheten.  

Sedan SNCF:s sajt lanserades i början av 2000-talet har SNCF:s digitala omvandling stadigt fortsatt. Den stora digitala vändpunkten för järnvägskoncernen skedde 2015. Det var då den Digitala Direktionen skapades och digitaliseringen av SNCF:s organisation och verksamheter tog fart. 

 

”Målet med programmet Digital SNCF var att få med sig hela företaget i omvandlingen, säger Olivier Reinsbach, chef för ”574:orna” (de ”digitala husen” inom koncernen). 

Programmet har fyra målsättningar: förbättra servicen till kunderna, underlätta arbetet för de anställda, optimera företagets prestanda samt stärka säkerheten för järnvägspersonalen och för tågen.  

Digital SNCF lanserades i form av fyra ”säsonger”. Den första säsongen bestod i att införa programmet, med lansering av större projekt och av ”574:orna”, det vill säga platser som är en mix av kontorskollektiv, showrooms och experimentområden. För närvarande avser de fem platser (Saint-Denis, Nantes, Toulouse, Lyon och Lille) och ett sjätte förväntas öppna i Marseille i år. 

I dessa ”digitala hus” har man inrättat så kallade Fabs, kompetenscentrum som ska bistå företagets olika digitala projekt (Design, IoT, Big Data och Open Innovation). 

Därefter genomfördes i tur och ordning de tre övriga säsongerna i programmet Digital SNCF, först i industriella projekt med utnyttjande av IoT och data, sedan gentemot kunder med nya tjänster och slutligen kring data och dess omvandlingspotential. 

 

Anpassad organisation och utrustning 

Sedan 2016 har SNCF anpassat sin organisation till den digitala tidsåldern genom att samla den digitala ledningen och informationssystemen under den nya Direktionen e.SNCF. 

”Samtidigt införde man internt anpassade verktyg som mobila enheter och användarstödsäger Olivier Reinsbach 

En grupp med cirka sextio digitala kontaktpersoner har också bildats. Dessa ”Digital Champions” verkar som ambassadörer för digitaliseringen och ansvarar för att skapa samhörighet kring de koncernutmaningar som genomsyrar alla aktiviteter och verksamheter.  

Det svårt att utbilda alla. Tanken är snarare att inrikta sig på den lokala ledningen och även på grupper  

”Naturligtvis är det svårt att utbilda alla. Tanken är snarare att inrikta sig på den lokala ledningen och de som har kommit längre och kan få med sig andra”, säger Olivier Reinsbach. 

För att uppnå detta har ett omvänt mentorskapsprogram, som syftar till att få med sig de mindre digitaliserade, i första hand seniorer men även andra, initierats. På fyra år har nästan 500 tjänstemän med olika inriktningar, ansvarsnivåer, åldrar och områden genomgått programmet som handlar om överföring av digital kunskap mellan generationer, användning av samarbetsverktyg och nya digitala trender kring mobilitet. 

 

Praktiska tillämpningar 

SNCF-koncernens digitalisering omfattas av ett flertal initiativ och insatser inom alla verksamhetsområden: infrastruktur, handel, rullande materiel med mera. 

Ett exempel är SNCF:s app, en reseassistent med nära 11 miljoner användare som följer med varje passagerare under resan från dörr till dörr. På sikt kommer den också att erbjuda kontaktlös betalning och användning av biljetter i mobiltelefonen. 

Ett annat exempel är Haltograf, ett automatiskt och robotiserat system för att upptäcka klotter på regionaltågen så att det kan tas bort snabbare. 

Med hjälp av startupföretaget Elter, specialist på AI-modeller, och 4G Technology, expert på dataöverföring, testar SNCF på sin anläggning Nîmes i södra Frankrike ett system som ska fungera under alla förhållanden, dag som natt och även i regn. Det samlar in information såsom lokaliseringen av det spraymålade tågets förarhytt, registreringsnumret samt klottrets omfattning. 

På sikt kan systemet bli en plattform där fler tjänster kan anslutas för andra typer av spårningar på rullande materiel. 

*574,8 km/tim är världens högsta registrerade hastighet för spårbundna fordon. Den uppnåddes av SNCF 2007. 

 

23/07/2020

Upptäck mer