Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

VIPs, forskare, ledare inom näringslivet och opinionsbildare delger tankar kring nyheter och nyckelfrågor inom den digitala omvandlingen och energiövergången.

Förnybara energisamhällen måste byggas och utvecklas på lokal nivå för att möta världens växande efterfrågan på el på ett rättvist sätt.

När vi ser oss omkring kan vi konstatera hur enkelt vi interagerar med de komplexa system för produktion, omvandling, transport och distribution av el som ingår i vårt dagliga liv.

Men så är inte verkligheten i alla delar av världen. Utvecklingsländer är ett exempel. Dessa länder står inför en ny utmaning eftersom tillväxten av världens befolkning ökar avsevärt.

”Att förbättra tillgången till energi bör inte göras till vilket pris som helst”

Det beräknas att på mindre än 30 år kommer världsbefolkningen att öka med 3 miljarder människor, vilket leder till en ökning av energiefterfrågan i länder som redan är utrustade med ett säkert och högkvalitativt nätverk för produktion och distribution av energi. Denna befolkningstillväxt kommer också att utgöra en ännu större utmaning för utvecklingsländer, vars infrastrukturer och anläggningar fortfarande är bristfälliga och som är i behov av att utveckla sina energisystem.

Både operatörer inom energisektorn och samhället i stort befinner sig i en fas av energiomställning mot en hållbar och ansvarsfull modell där enheter såsom Världsenergirådet säkerställer att denna ökade efterfrågan tillgodoses på ett rättvist, säkert och hållbart sätt över hela världen.

Decentraliserade energimodeller

Detta är nyckeln till hur man möter morgondagens energiutmaning: En förbättrad tillgång till energi får inte ske till vilket pris som helst utan genom att garantera elförsörjningen genom innovativa lösningar för underhåll, drift och skydd av elnäten samtidigt som man respekterar den ekonomiska, miljömässiga och sociala balansen på internationell nivå.

Införlivandet av denna nya globala modell innebär en övergång till ett system för produktion av förnybar energi, ny lagringsteknik och smarta elnät (smart grids) baserade på decentraliserade energimodeller.

Nya system för lokal produktion av förnybar energi gör det möjligt att leverera energi till isolerade samhällen och att ha energigeneratorer nära de platser där denna energi kommer att förbrukas, vilket minskar deras koldioxidavtryck.

Dessa gemenskaper har formen av juridiska enheter som har till syfte att generera miljömässiga och ekonomiska fördelar för lokalbefolkningen samtidigt som man måste finna en balans – som är svår att uppnå – mellan en minskning av energikostnaderna och en ökning av energieffektiviteten och energiproduktionen för att möta den växande globala efterfrågan.

Detta ger dem möjlighet att agera självständigt när det gäller att fatta beslut i frågor som går utöver att generera ekonomiska vinster. Hela denna situation öppnar upp för nya möjligheter som dagens samhälle uppmanas att ta sig an.

14/04/2022

Tamara Yagüe, VD för VINCI Energies Spain

Upptäck mer