Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

Sidonie Moundi Elimbi är affärschef för Actemium i Kamerun största underhållskontrakt. En ovanlig resväg för en beslutsam kvinna, som har kunnat ta vara på de chanser hon fått.

”Kommunikation, energi, pedagogik.” Detta är sammanfattningen i tre ord, av den vision som Sidonie Moundi Elimbis har om hur hennes yrke skall utövas. Dessa egenskaper har hon arbetat noggrant med för att utveckla alltsedan hennes yrkesbana började. Om Actemium Kameruns affärschef idag, vid 42 års ålder, leder underhållskontraktet för oljebolaget Perenco, som är VINCI Energies största kund i detta land, är det resultatet av en felfri och ganska ovanlig karriär.

”Då jag var mycket intresserad av kemi och naturvetenskap i skolan letade jag efter ett yrke där jag skulle få utlopp för detta intresse, berättar hon. Några vänner, som arbetade inom oljeindustrin, övertygade mig om att söka till petrokemibranschen.”

Efter en naturvetenskaplig kandidatexamen i biokemi, i Douala, som är Kameruns ekonomiska huvudstad, bestämde sig Sidonie Moundi Elimbi för att ta en magisterexamen inom QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement eller översatt: kvalitet, hälsa, säkerhet, miljö) med inriktning mot oljeindustrin. ”Jag hittade ett tillfälle att förena en verksamhet som intresserade mig med min önskan för att skydda människor genom att göra dem medvetna om säkerhetsfrågor”, preciserar hon.

Vikten av att ha en bra mentor

Efter praktik på ett skeppsvarv och sedan på oljeborrningsanläggningar fick Sidonie Moundi Elimbi en anställning som stödperson för QHSE på AMT Necotrans, som är ett logistikföretag, som specialiserat sig inom oljeindustrin.

”När jag började var jag lite orolig, erinrar hon sig. Att befinna sig i en mycket mansdominerad omgivning, där QHSE-området dessutom inte nödvändigtvis ansågs vara prioriterat, tycktes vara komplicerat att hantera. Men snabbt, genom att fokusera på relationer och kommunikation, fick jag arbetslagens förtroende med hjälp av budskap samt praktiska och roliga verktyg.”

När hon började på Actemium i Kamerun år 2016 efter att ha svarat på en platsannons som QHSE-samordnare för Limbé-raffinaderiets förlängningsprojekt i sydvästra Kamerun hade hon knappast några svårigheter att, med stöd av ett arbetslag på sex personer, bygga upp en säkerhetskultur bland ett hundratal anställda på anläggningen.

”Min chefsposition ger mig en mer strategisk syn på koncernens verksamhet.”

Efter att ha arbetat ett år på ett nytt projekt (uppförandet av Hôtel Onomo i Douala) gjorde hennes ”erfarenhet” och ”karaktärsstyrka”  att Actemiums ledning i landet beslöt att befordra henne till en högre nivå.

”År 2019 erbjöd de mig tjänsten som underordnad affärschef på Perenco-kontraktet. Jag måste säga, att jag var lite orolig för ett sådant stort ansvar! Men jag hade turen att få affärschefen på plats, Alain Zeh Messi (”fader Alain”), som mentor, som är en man med stor erfarenhet och som är mycket respekterad.”

Eldprovet dröjde inte: COVID-19-pandemin vände upp och ner på alla planer. “Det var inte lätt, men jag lärde mig mycket om mitt nya yrke och även om mig själv och min förmåga att leda.”

Närhet till arbetslagen

Sedan december 2020 då hennes mentor lämnade företaget leder Sidonie Moundi Elimbi Perenco-kontraktet ensam. ”I spetsen för 253 personer, varav 251 män, övervakar jag arbetslagen, jag säkerställer att uppgifterna utförs på rätt sätt, att tidsfrister hålls och naturligtvis att säkerhetsinstruktioner följs men även att man tar hänsyn till miljön”, förklarar hon stolt. I sin ledande ställning vill hon fokusera på närheten till arbetslagen. Hon är övertygad om att ”det är genom att lyssna på och känna människor väl som man kan få fram budskap och instruktioner på ett enklare sätt.”

Idag är hon glad över att inneha denna ledande position, vilket ger henne “en mer strategisk vision av VINCI Energies verksamhet med större och mer ambitiösa mål”. ”Det är stimulerande!”, för hon på tal.

För att göra ytterligare framsteg avser Sidonie Moundi Elimbi att förlita sig på stöd från VINCI Energies, dess utbildningar och dess verktyg för att lösa uppgifter. För denna stora vandrerska är vägen, hoppas hon, fortfarande full av överraskningar. ”Jag vill fortsätta att motivera mina arbetslag att gå längre och varför inte så småningom inta en position som företagschef, fortfarande inom underhållssektorn.”

 

21/04/2023

Upptäck mer