I Londons tunnelbanevagnar kan det bli nästan 40 grader varmt. För resenärernas välmående är det nödvändigt att vädra ut den alltför varma luften.  

Det väckte idén att använda värmekällan för annan uppvärmning under vintern, nämligen närliggande kontor och bostäder. Nu kommer en av tunnelbanelinjerna att testa en anordning för vattencirkulation som värms upp med tunnelbaneluft.   

Britterna har redan börjat använda olika uppvärmningskällor med återvunnen värme från bl.a. fabriker, nedlagda gruvor och temperaturskillnad mellan luft och flodvatten.  

Andra länder har också en gedigen erfarenhet inom värmeåtervinning: Island med bergvärme, Danmark med en gigantisk förbränningsanläggning i Köpenhamn eller USA med Boston som värmer upp sina sjukhus med hjälp av en fabrik. 
 

23/07/2020

Vill du veta mer:
https://www.fastcompany.com

Upptäck mer