De appar som medborgare kan ladda ner på sina smartphones är till för att utveckla relationen mellan institutioner och invånare. Deras tillämpningsområden varierar beroende på om det är kommuner, företag eller civilsamhället som står bakom dem. På samma sätt påverkar användarnas mångfald hur apparna förändrar det offentliga rummet. Cerema har kartlagt dessa verktyg för att förstå deras syften och verkliga effekter. Användningsområdena har delats upp i fem: pekskärmar och mobila skyltar, medborgarnas deltagande i stadsplaneringen, medborgarinitiativ, produktion av data för att förändra det offentliga rummet och ny användning av offentliga rum genom digitalisering.

12/03/2020

Upptäck mer