Stora företag inom bygg-, konstruktions- och arkitektursektorn engagerar sig med full kraft i den digitala omställningen. De konkurrerar om att skapa och införa innovativa verktyg och processer för att utveckla och förädla sina strategier och teknikområden.

Den främsta fördelen med denna investering i digitala verktyg är enligt deras mening att man får en bättre samordning i projektteamen, vilket i sig har en stor kommersiell betydelse.

I den studie som genomförts av BD+C nämner dessa stora företag bland annat 3D-laserskanning, realtidsrendering och designberäkning som exempel på teknikområden som ger en betydande avkastning.

I samarbeten med datorprogrammerare experimenterar man även med applikationer som blockchain, AI, robotik och digital twinning.

17/12/2020

Vill du veta mer:
bdcnetwork.com

Upptäck mer