Marknaden för uppkopplade produkter, IoT, som länge beskrevs som morgondagens teknologiska revolution upplever nu en kraftig nedgång. Detta framgår av försäljningssiffrorna som är långt ifrån Gartnerinstitutets prognoser från 2017 där man förutspådde att antalet uppkopplade produkter skulle uppgå till 20 miljarder år 2020, men i dagsläget finns det bara 9,4 miljarder.

Varför är skillnaden så stor mellan prognoserna och verkligheten? Ett av svaren ligger i det ekologiska och etiska dilemmat med att allt ska vara uppkopplat.

I nuvarande situation där miljödimensionen står i centrum för samhällsdebatten är det nämligen av största vikt att innovationer genomförs med hänsyn till energifaktorn.

14/09/2020

Upptäck mer