Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Genom att använda olika moln, privata eller offentliga, erhåller företaget både smidighet och mer kapacitet för innovationer. Multimoln kräver dock att man går igenom en inlärningskurva för att kunna ta del av alla fördelar.

Många franska företag använder multimoln utan att veta om det. Enligt studien “Multicloud 2020”, utförd av Axians och Dell Technologies hade 47 % av de tillfrågade IT-cheferna aktuella projekt igång inom detta område eller var i färd med att lägga upp strategierna inom området. Däremot medgav endast 9 % av de tillfrågade att de var helt bekanta med konceptet.

Tack vare multimolnet klarar IT-cheferna av de största utmaningarna under hälsokrisen.

Vad är multicloud eller multimolnet? Som namnet antyder innebär detta att använda flera moln, både offentliga och privata. “Ett företag kan till exempel omvandla sitt datacenter till ett privat moln samtidigt som du använder Office 365 parallellt. En del av informationen i samarbetet ligger internt, en del i Azure, Microsofts offentliga moln,” säger Yves Pellemans, IT- och strategichef för Axians Cloud Builder i Frankrike.

Med hjälp av multimolnet klarar IT-cheferna av de viktigaste utmaningarna under den nuvarande hälsokrisen eftersom detta enligt de tillfrågade i studien främjar distansarbete (81,7 %), kontinuiteten i verksamheten (53,7 %), säkerheten (51,9 %) och digitalisering av affärerna (48,4 %). Ett offentligt moln kan med fördel användas som en del av en kontinuitets- eller återhämtningsplan.

Bland fördelarna med multimolnet framhäver IT-cheferna förenklad multisystemadministration (46 %) och molnspecialisering efter typ av aktivitet (42 %). “Företag kommer att söka efter innovation från den mest effektiva molnleverantören, vid något tillfälle”, fortsätter Yves Pellemans. ”Till exempel är Google Cloud för närvarande känt för sin expertis inom taligenkänning, eller Amazons AWS för deras analytics and business intelligence.”

Den känsliga multicloud-orkestreringen

Vinsterna är emellertid inte omedelbara och multimolnet kräver en inlärningskurva. Genom att initialt använda ett enda offentligt moln skapar företaget ett beroende av sin leverantör (en nackdel enligt 58 % av IT-cheferna). Andra bekymmer inkluderar sekretess och säkerhet, samt förlust av intern kompetens.

Yves Pellemans lägger till att det finns en nackdel i form av brist på förutsägbarhet av driftskostnaderna. “Kostnaderna för att vara värd för data lokalt kan enklare förutsägas. I molnet behöver du lägga till kostnader relaterade till att läsa, överföra, spara samt säkerhetskopiera data”.

Löftet om kostnadsminskningar kommer först att infrias i nästa steg. Genom att konkurrensutsätta olika offentliga moln kan företagen behålla de mest konkurrenskraftiga tjänsterna. “API:er och datautbytesformat skiljer sig från leverantör till leverantör, vilket komplicerar villkoren för reversibilitet och interoperabilitet från ett moln till ett annat”, säger Yves Pellemans. Till detta tillkommer säkerhetshanteringen av detta omfattande informationssystem vad beträffar åtkomstkontroll eller datareplikering.

Yves Pellemans menar att VMware borde spela en nyckelroll i denna orkestrering av multimolnen. Virtualiseringsspecialisten uppskattas av 62 % av studiens IT-chefer och har ingått samarbete med AWS, IBM, Microsoft Azure och Google Cloud för att distribuera sina produkter både i offentliga moln och på lokala platser.

“VMware och dess teknik finns installerat hos åtta av tio europeiska företag och har fördelen av att vara välkänt av företagens IT-team”, säger Yves Pellemans. Axians är partner till det amerikanska företaget och har nyligen erhållit sin fjärde utmärkelse, VMware Master Services Competency.

15/04/2021