Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Utbyggnaden av höghastighetsfiber i sex skolor i Kölnområdet innebar en möjlighet för VINCI Facilities att installera ”smartboards” för att ersätta svarta tavlan och krita.

I Tyskland, inte långt från Köln, har staden Bergneustadt utnyttjat det offentlig-privata partnerskapet (PPP) som tecknats på 25 år med VINCI Facilities Solutions (VINCI Energies) till att utrusta flera av sina skolor med ett skräddarsytt digitalt nätverk.

De sex skolor som omfattas av kontraktet har fått alla sina klassrum anslutna till höghastighetsinternet samtidigt som man har åtkomst till wifi från alla platser på skolans område”, säger Michael Kneppel på VINCI Facilities Tyskland. Och han tillägger att ”Den globala lösningen som handhas av VINCI Facilities Solutions har gjort det möjligt att ersätta de ”gamla” svarta tavlorna med interaktiva tavlor som kommunicerar med elevernas och lärarnas skärmar.”

Tre siffor visar på projektets omfattning: 2 100 m optisk fiber, 12 800 m kopparkabel och 282 dubbla RJ45-uttag.

Avtalsramen för det offentlig-privata partnerskapet innebar att staden inte behövde gå genom en EU-upphandling och man kunde på så sätt välja en enda samarbetskontakt för hela projektet. I detta fall är det VINCI Facilities som för genomförandet av arbetena anlitade Axians, ett annat varumärke inom VINCI Energies. Axians utarbetade sen i samförstånd med staden en tidsplan, vilket var en särskilt känslig aspekt för detta projekt, och genomförde all installation av nätverken.

Noggrann samordning

Den största utmaningen för projektet var att man behövde utföra alla arbeten under skollov för att inte störa lektionerna. Förutom arbetet med nätverket var VINCI Facilities Solutions och Axians tvungna att i det snäva tidsschemat planera in ordinarie underhållsarbete samt städning efter utförda arbeten. Sammantaget krävde projektet en extremt noggrann samordning mellan de olika inblandade aktörerna”, betonar Michael Kneppel.

Vad gäller den tekniska aspekten har optisk fiber anlagts i alla skolor där en serie med distributionspunkter har installerats. Från dessa skåp har man lagt ut CAT 7 kopparkabel fram till RJ45-uttagen i varje klassrum. Samtidigt har Cisco-åtkomstpunkter satts upp för att förse alla delar av skolan med wifi. Tre siffror visar på omfattningen av denna installation: 2 100 m optisk fiber, 12 800 m kopparkabel och 282 dubbla RJ45-uttag.

För elever och lärare var den mest spektakulära aspekten av skolans inträde i den digitala tidsåldern att alla svarta tavlor, trasor och kritor försvann. Skiffer har ersatts av 87 interaktiva digitala paneler.

På ActivPanel kan läraren nu dela sin datorskärm med eleverna vilka i sin tur kan presentera sina arbeten. Dessa digitala verktygs närvaro i klassrummet kommer sannolikt att utnyttjas i undervisningen genom olika samarbetsmetoder via internet. Detta innebär nya möjligheter som kommer väl till pass med tanke på allt distansarbete och distansundervisning som uppkommit till följd av hälsokrisen.

15/06/2021