Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

De standarder och begränsningar som företagen inom läkemedelsproduktion är föremål för är nu än mer akuta då kapplöpningen om vacciner mot covid-19 är i full gång. Det är en krävande miljö som för laboratorierna, liksom för företagen inom VINCI Energies som stöder dem, resulterar i behov att tillämpa både lyhördhet och flexibilitet.

Covid-19-pandemin och vaccinkapplöpningen sätter den globala läkemedelsindustrin under aldrig tidigare skådad press. Detta gäller framförallt produktionssektorn, ett område där företagen inom VINCI Energies ligger i framkant när det gäller de konkreta lösningar som de tillhandahåller vaccintillverkarna med för att snabbare kunna starta produktionen av vaccin.

“Utmaningen är att bygga ett distributionssystem som förblir helt sterilt och detta på mycket kort tid.”

När det gäller vaccinproduktion i Europa, är särskilt Belgien värt att nämnas. Landet är verkligen navet för biovetenskapsindustrin i Europa. VINCI Energies har flera företag där som stöder de viktigaste aktörerna på marknaden.

I november 2020 erhöll Actemium Leuven, Actemium Herentals och Hooyberghs HVAC uppdraget att ansvara för en ny produktionslinje för coronavirusvacciner (verktyg, tillverkning och installation av rengörings- och filtreringsenheter, integration av produktionsutrustning osv.)

”I det här projektet har utmaningen varit att bygga ett distributionssystem som förblir helt sterilt med alla nödvändiga kvalifikationer och detta på mycket kort tid – istället för vanligtvis två och ett halvt år hade vi knappt ett år på oss att färdigställa projektet”, kommenterar Bart Groeninckx.

VD:n för Actemium Leuven noterar också den flexibilitet som krävs för detta projekt – ”Med tanke på den begränsade tid vi har för arbetet utmanas konstruktionsfasen ständigt, ibland in i sista minuten. För att lyckas väl kräver detta en tät dialog och kommunikation med kunden.”

Actemium har tidigare varit delaktigt i ett ännu större projekt – tillsynen, från 2016 till 2018, av en komplett anläggning för vaccintillverkning nära Bryssel. “Vi byggde hela anläggningen med hjälp av nio företag inom VINCI Energies i Belgien och Frankrike, berättar Jan Meeuwesen, kundchef på Life Sciences hos Actemium Herentals. Detta krävde stor flexibilitet, särskilt med tanke på de mycket korta tidsfristerna, där automatiseringskomponenten per definition alltid befann sig i slutet av kedjan.”

Närhet en viktig komponent

I Normandie lägger Actemium till, förutom flexibilitet, närhet som en viktig komponent för att lyckas med projektet. “På Sanofis anläggning i Val-de-Reuil tillåter sammankopplingen av våra tre företag från Nassandres-sur-Risle (experter inom specialmaskiner), Grand-Couronne (el och instrument) och Le Havre Process Control (industriell IT) oss att kunna hantera och utrusta oss för en stor del av komplexiteten, men även att vara mycket reaktiva då de tre företagen ligger mindre än en timme från anläggningen”, berättar Ghislain Brière, affärschef på Actemium Le Havre Process Control.

Actemium utför där teknisk support inom el, instrumentation och automation. “Våra uppdrag sträcker sig från installation och hantering av
’äggcellsåtervändare’ (maskiner avsedda för återföring av befruktade äggceller från höns till produktionslinjer för vaccin för att sedan avlägsna skalen till avfallsbehandling) och ‘robotceller’ för överföring av injektionsflaskor därefter avlägsnande av restprodukter, till frystorkar och äggtransportsystem från Ovopharms fabrik till anläggningen Sanofi Pasteur”, förklarar Ghislain Brière.

Anläggningen i Val-de-Reuil är också ett globalt distributionscenter som exporterar alla vacciner som tillverkas av Sanofi i Frankrike och i Europa. De distribueras till 190 länder eller motsvarande 900 miljoner doser vaccin som levereras årligen.

“Vi säkerställer även underhållet av all industriell IT. Vår expertis inom det digitala instrument- och styrsystemet är grundläggande, eftersom hela anläggningen är helt automatiserad. Detta är ett uppdrag som vi just har utfört för projektet som avser utbyggnad av anläggningen som ska slutföras i 2023”, specificerar Ghislain Brière som för tillfället har kunnat mobilisera ett tekniskt stödteam vars anställda har mellan 15 och 30 års erfarenhet inom detta område.

Mer än 30 års erfarenhet

VINCI Energies expertis inom läkemedelsbranschen och i synnerhet inom vaccin är ett resultat av lång erfarenhet, såsom den som Actemium skaffat sig tack vare mer än trettio års samarbete med Sanofi-koncernen. Företagets mångåriga samarbete med anläggningen Sanofi Marcy-l’Etoile nära Lyon är ett bevis på detta. För den största anläggningen för vaccinproduktion i Europa, som exporterar sin produktion till 150 länder runt om i världen, mobiliserar företagen inom Actemium med sin kunskap och expertis.

“Våra experter behärskar de standarder som gäller inom FDA (Food and Drug Administration) och de som styr marknaden när det gäller tillverkningsprocesser och vars krav är mycket höga.”

Till att börja med inom produktionsutrustning – “Vi är närvarande i hela kedjan för vaccinproduktionen, men det är särskilt i produktions- och rengöringsstadierna som vi tillhandahåller den mest avancerade expertisen när det gäller att tillverka specialtankar av rostfritt stål med hjälp av våra högkvalificerade panntillverkare och rörmontörer”, förklarar Jean-Pierre Nemoz, utvecklingschef hos VINCI Energies France Industrie Center Est Méditerranée.

När det gäller att kontrollera automatiseringen av utrustningen, en annan kunskap inom Actemium, kan företagen inom koncernen förlita sig på yrkesverksamma med djup kunskap om läkemedelsprocesser genom deras dubbla utbildning inom automatisering och kemi-farma.

“Våra experter behärskar de standarder som gäller inom FDA (Food and Drug Administration) och de som styr marknaden när det gäller tillverkningsprocesser och vars krav är mycket höga”, konstaterar utvecklingschefen. “Vi har också ett av våra företag som sköter ett underhållsavtal för hela anläggningen Marcy-l’Etoile, från produktion till forskning och utveckling.”

Slutligen, den sista men inte minsta tillgången hos Actemium är att kunna skräddarsy lösningarna, enligt Jean-Pierre Nemoz. “Det är särskilt tack vare denna agilitet som vi har inlett diskussioner med Sanofi för att delta i projektet EVF (Evolutive Vaccine Facility) i Neville-sur-Saône, en flexibel enhet av en ny typ som rymmer flera produktionsmoduler som gör det möjligt att producera tre till fyra vacciner samtidigt beroende på säsongsvariationer.”

11/03/2021