Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Nya lösningar dyker upp över hela världen för att starkt urbaniserade områden ska kunna öka sin tillgång till grön energi och minska sina koldioxidutsläpp. Här följer några goda exempel.

 

En solpanelsfarm som producerar alger

Utanför Haag i Nederländerna har Oceans of Energy och The Seaweed Company utarbetat ett experimentprojekt som producerar både ren el och ätliga alger. En flytande plattform med solcellspaneler täcker här bassänger med odlingar av havsväxter. Den beräknas kunna producera 15 ton alger per år och absorbera 1,8 ton koldioxid. ”Genom att använda endast 5 % av det nederländska delen av Nordsjön kan vi täcka hälften av Nederländernas energibehov, säger Oceans of Energy.

 

En konstgjord vindkraftsö ska förse norra Europa med el

Inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap har den danska staten tillkännagivit planen att bygga den första konstgjorda vindkraftsön, 80 km utanför Jyllands kust. Ön kommer att ha en yta på cirka 120 000 m2 och är avsedd för insamling och spridning av förnybar energi som genereras av flera hundra vindkraftverk runt omkring i Nordsjön. Denna anläggning beräknas ensam kunna försörja 10 miljoner europeiska hushåll.

 

Motorvägar med solcellstak i Schweiz

Det schweiziska företaget Servipier planerar att bygga en kombinerad sol- och vindkraftsanläggning ovanför motorvägen A9 nära staden Fully (Valais). En metallkonstruktion som placeras ovanför körbanan över en distans på 1,6 kilometer ska täckas med nära 37 000 solpaneler. Denna skulle göra det möjligt att producera 19 GWh per år, vilket motsvarar cirka 20 000 människors förbrukning. Servipier uppskattar att det skulle vara möjligt att anlägga denna konstruktion över 750 kilometer motorvägar bara i Schweiz.

 

Dubbelsidiga solpaneler i Sydney

I Australien utgörs nu Sydneys energiförsörjning till 100 % av förnybar energi. Tre fjärdedelar av den levererade elen kommer från vindkraft och den övriga delen kommer från tre solcellsanläggningar. En av dessa är utrustad med dubbelsidiga solpaneler som fångar upp ljus på båda sidor. Framsidan fångar upp direktstrålning och baksidan utnyttjar reflekterat ljus och diffust ljus för att generera elektricitet. Modulerna kan därmed producera i genomsnitt 10 till 25 % mer energi jämfört med enkelsidiga solpaneler.

 

Soldrivna mikroelnät garanterar servicen på restauranger i Kalifornien

I USA levererar SolMicroGrid, ett företag som erbjuder mikroelnät som en tjänst, en soldriven lösning till tre Chick-fil-A-restauranger i Kalifornien. Syftet är att minska deras energikostnader samtidigt som man säkerställer kontinuiteten i servicen vid strömavbrott. Genom att kombinera solkraft, naturgasgeneratorer och lagring på plats som styrs från en instrumentpanel utrustad med AI-teknik kan mikroelnäten ge kontinuerlig ström under lokala strömavbrott.

 

Källor

 

15/11/2021