VINCI Energies, som specialiserat sig på dynamisk stadsutrustning i Frankrike, har valts ut för att driva, övervaka och underhålla parken av laddningsstationer för elfordon i regionen Bourgogne Franche-Comté. Det är en marknad med många utmaningar. 

Den ekologiska övergången är kärnan i den ekonomiska återhämtningen i Frankrike. För att främja den elektriska mobiliteten planeras ett stöd för bilindustrin genom att installera 100 000 offentliga laddningsstationer över hela landet från och med 2021, jämfört med de nästan 30 000 som idag finns tillgängliga. 

Förvaltningen av dessa laddningsstationer kräver tillräckliga resurser, i synnerhet när det gäller underhållet. Enligt en förordning från januari 2017, ska en ansvarig för laddningsinfrastrukturen för elfordon vidta “lämpliga åtgärder för att kunna garantera efterlevnad av en maximal svarstid i händelse av en avvikelse som påverkar fordonen på grund av användningen av denna infrastruktur.” 

“Med hänsyn till områdets utbredning föredras felsökning på distans för att minska antalet åtgärders på plats till ett minimum”  

I Bourgogne Franche-Comté kommer Citeos att ansvara för denna ledning och hantering. Företaget vann ett globalt offentligt prestationskontrakt (MPGP) för sju interkommunala och departementala energisamfälligheter, vilka representerar nästan hela regionen. 

Kontraktet omfattar drift, övervakning och underhåll av de befintliga laddningsstationerna, vilka idag utgör 382 enheter, men även leverans och förvaltning av 72 nya laddningsstationer inom fyra år. En siffra som kan komma att öka med regionens mål för hållbar utveckling och stödet från regeringens stimuleringsplan. 

Citeos är involverad i konstruktion, drift och underhåll. Företagets egenutvecklade City App tillhandahåller övervakning av de anslutna terminalerna, medan dess underleverantör Freshmile hanterar elektronisk betalning. 

Prestationsåtaganden 

Prestationsåtagandena för de involverade parterna är av stor betydelse. Hotline har en svarstid på 17 sekunder, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och en servicegrad för det första samtalet på 80 %. Den garanterade tillgänglighetsgraden är fastställd till 97,5 % för de befintliga laddningsstationerna och till 98 % för den planerade parken (inklusive de nya laddningsstationerna). 

Svarstiderna är en timme för nödsituationer och en till två arbetsdagar för reparationer som kräver åtgärder på plats. 

Slutligen ska en förebyggande underhållsinspektion av laddningsstationerna utföras minst en gång per år. “Med hänsyn till områdets utbredning föredras felsökning på distans för att minska antalet åtgärder på plats till ett minimum,” betonar Quentin Montastier, affärsområdeschef på Citeos Val de Saône. 

Laddningsstationerna är utrustade med ett SIM-kort för multipla operatörer och distansavläsningen av maskindata hämtas var tionde minut med GSM-överföring. “Underhåll på distans beror på kvaliteten på GSM-signalen, särskilt på landsbygden, tillägger Jérôme Lelu, affärsområdeschef på Citeos Engineering Center East. En förbättring kan ske genom att lägga till distansantenner eller ansluta till det trådbundna nätverket.” 

En annan punkt att vara uppmärksam på är gränssnittet mellan övervakningsverktyget CityApp och terminalens mjukvara för programmering som skiljer sig åt enligt tillverkaren. Tillverkarna E-Totem eller SOBEM SCAME behöll sina kontrakt i Bourgogne Franche-Comté. 

Känsligt underhåll 

Sammansättningen av laddningsstationerna, som kombinerar hårdvaru- och mjukvarukomponenter, medför ett komplext underhåll. En specialiserad tekniker kan behöva byta ut ett elektroniskt kort eller konfigurera om mellanprogramvaran. 

“Medan Citeos primära verksamhet är enkel och därigenom stark kräver underhållet av dessa laddningsstationer dubbelkompetens, både för svag ström och stark ström”, konstaterar Quentin Montastier. 

För att säkerställa de utökade kraven på kompetens, förlitar sig Citeos på Omexom Institute, den interna fortbildningsstrukturen för varumärket inom VINCI Energies som är experter på infrastruktur inom energi- och kraftsegmentet. Teknikerna är också redan utbildade i standarden EV Ready vilken erbjuds av Asefa, ett certifieringsorgan ackrediterat av Cofrac (Franska ackrediteringskommittén). 

 

08/07/2021