Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Ökningen av mobilt arbete och distansarbete innebär att företagen måste kunna erbjuda sina anställda optimala samarbetsverktyg. Det är detta som kognitivt samarbete handlar om.

Att ha omedelbar tillgång till relevant information på rätt plats och vid rätt tidpunkt i sitt arbete är inte längre en ouppnåelig vision. Genom att kombinera artificiell intelligens, molnlösningar och data gör kognitivt samarbete idag det möjligt att förena det bästa från två världar, både vad gäller ny teknik och mänsklig kreativitet.

”I takt med att människor blir mer och mer rörliga och oftare arbetar på distans har nya verktyg dykt upp som gör det möjligt att ha kontakt med sina kollegor och kommunicera via olika kanaler”, förklarar Danny Cullens, Enterprise Architect och Business Consultant på Axians som är VINCI Energies varumärke för digitala lösningar.

Men ett problem återstod att lösa, nämligen hur man får till ett verkligt team-samarbete på distans. Det är här som kognitivt samarbete kommer in i bilden och gör det lättare att hitta rätt information och i synnerhet rätt personer”, tillägger han.

Eliminerar friktionspunkter

Kognitivt samarbete handlar om att använda sig av ny teknik för att skapa en bättre arbetsupplevelse genom att eliminera friktionspunkter och göra det lättare att samla in information. Denna typ av relationell intelligens gör till exempel att man under ett distansmöte kan få direkt tillgång till personers bio, karriärshistorik och jobbtitel för varje mötesdeltagare via en etikett som visas på skärmen under var och en av deltagarna.

”Ytterligare fördelar är till exempel möjligheten att kunna identifiera sig genom ansiktsigenkänning när man går in i ett mötesrum som man har reserverat och starta mötet med ett enkelt röstkommando. Ett annat exempel är när man behöver specifik information rörande företaget men inte vet vem som har denna information eller om den personen inte är tillgänglig just då. Via samarbetsverktyg kan man då antingen få tillgång till informationen direkt eller be den aktuella personens kollegor om hjälp”, säger Danny Cullens.

Axians expert förutspår att AI så småningom kommer att kunna lösa problem som du inte ens visste att du hade! Och det finns redan samarbetsverktyg som kan meddela en person som arbetar med ett projekt att vissa delar redan har gjorts av andra medarbetare i företaget.

Förbättrar produktiviteten

Kognitivt samarbete gör det möjligt för företagen att optimera arbetet för sina anställda så att de sparar tid och därmed kan fokusera på uppgifter som ger ett högre mervärde. Och arbetet blir med ens mer enhetligt och mer effektivt på de olika avdelningarna”, framhåller Danny Cullens.

Nyckeln till ett framgångsrikt samarbete ligger inte i de föreslagna lösningarna utan i hur de tillämpas av de anställda.

”Nyckeln till ett framgångsrikt samarbete ligger inte i de föreslagna lösningarna utan i hur de tillämpas av de anställda”, säger Axians expert. ”Det är viktigt att man får användarna att inse vilka fördelar detta kan ge dem, till exempel det faktum att distansarbete medför att man är nära sin familj vilket gör att man kan få en bättre balans mellan yrkesliv och privatliv”, sammanfattar han.

15/10/2020