Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Från produktion till transport och lagring är kylhantering en absolut nödvändighet för läkemedels- och vaccintillverkare. I Frankrike, som i övriga Europa, tillhandahåller företagen inom VINCI Energies sina lösningar för att säkra den kylda leveranskedjan.

Den 8 december 2020 gavs den första injektionen av Pfizer-BioNTech-vaccinet mot covid-19 till en 90-årig brittisk patient. Patienten fick en dos bland 800 000 andra som då lagrades i ett hemligt lager vid en temperatur på -70°C. Vaccinet från det amerikanska laboratoriet i samarbete med ett tyskt nystartat företag påminner oss om hur viktig kylhanteringen är under hela kedjan (produktion, transport och lagring) inom läkemedelsindustrin.

Men bortom mediernas rubriker, påpekar Michel Lecarpentier, utvecklingschef inom VINCI Energies, att “kylan vid mycket låga temperaturer helt och hållet idag är kontrollerad ned till -80 °C eller till och med -100 °C”. “Det är inte tekniken som är ett problem utan den ekonomiska förmågan att utrusta sig”, tillägger han.

“Den höga kvaliteten på läkemedelsprodukter kräver att kylkedjan hålls intakt.”

Kostnaderna kan fördubblas eller tredubblas för installationer med mycket låga temperaturer jämfört med konventionella kylrum. “En extrakostnad som kan förklaras av ett designkrav, men även av den specifika kvalifikationen för den installerade klimatkammaren och naturligtvis av högre energiförbrukning i samband med dessa låga temperaturer”, förklarar Michel Lecarpentier.

Reglerade tröskelvärden för konservering

De olika typerna av läkemedel och vacciner kräver mycket exakta och reglerade konserveringströsklar kontrollerade temperaturer (under +25 °C), temperaturkänsliga produkter (+2 °C till +8 °C) minustemperaturer (-20 °C till -40 °C) och mycket låga temperaturer (-70 °C och lägre).

“Den höga kvaliteten på läkemedelsprodukter kräver att kylkedjan garanteras att hållas intakt. Det är därför antalet kylinstallationer har fördubblats eller till och med tredubblats för att undvika haveri. Temperaturmätare vilka ofta är utrustade med ett larmsystem är också installerade. I slutändan kräver underhåll av kylutrustning fyra till sex besök per år jämfört med vanligtvis två till tre inom livsmedelsindustrin”, betonar experten från VINCI Energies.

En annan specificitet på läkemedelsmarknaden är en mycket krävande sanitär miljö med en frekvent kontrollerad atmosfär som kräver avancerat filtreringssystem och en begränsad industriell miljö. Det är specialfunktioner som VINCI Energies verksamhet inom området, som specialiserat sig på att säkra kylhantering, är vana vid att hantera.

Mycket hög kompetens

I Belgien har Actemium Herentals därför installerat ett övervakningssystem för att övervaka frysarna som kommer att lagra covid-19-vacciner för Europa. Under interna transporter övervakas även temperaturen på vacciner som lagras på torris i kylda behållare med hjälp av trådlösa sensorer.

“Mer än 1 300 trådbundna sensorer i frysskåp och 40 trådlösa sensorer i kylbehållare kommer att installeras för att övervaka temperaturerna i realtid. De trådlösa sensorerna testades som en del av ett Proof of Concept (PoC) för användning i ett stort lager fyllt med metallhyllor och frysar och resultaten var mycket positiva. Förutom lagring av vaccin används vår EMS-lösning (Environmental Monitoring System) även för att kontrollera temperatur, tryck, fuktighet och partiklar i de kliniskt rena rum där läkemedlen produceras”, säger Roderick Nijffels, affärschef på Actemium Herentals.

Ett annat laboratorium har å sin sida anförtrott åt Actemium att under 2018 inrätta och under 2020 uppgradera ett övervakningssystem, IMS (Information Management System) för deras kylanläggningar för vaccin. En anläggning som byggdes ut 2020 och som på nytt kommer att byggas ut 2021 med en lagringsyta på ca 2 000 m3 med temperaturer under -50 °C.

Vi testar för närvarande (december 2020) nya behållare som är specialanpassade för lagring av covid-19-vacciner för att koppla upp dem till IMS-systemet. Lagret är under uppbyggnad och kommer att vara i full drift i april”, förklarar Henk Coolen, projektingenjör inom automation på Actemium Herentals.

Långsiktigt förtroende

I Frankrike har CEF Nord Industrie Picardie arbetat med Sanofi-koncernen i över femton år på anläggningen i Compiègne. Detta företag inom VINCI Energies hanterar det förebyggande underhållet och reparationsarbetet av produktionsenheter för isproduktion, kylrum för råvaror och färdiga produkter och klimatförvaringskammare.

Förtroendeförhållandet med Sanofi bygger på skräddarsydda tjänster”, förklarar Xavier Delattre, VD för CEF Nord Industrie Picardie. Utöver vår löpande underhållsservice erbjuder vi tjänster med ett blandat årligt besök som involverar våra tekniker och de maskintillverkare som har produkter installerade på anläggningen och som har en perfekt kunskap om sina maskiners åldrande.”

“Detta möjliggör att vi kan förbättra det underhåll vi kan förutsäga och våra team får ytterligare kunskap. Parallellt med dessa underhållsprojekt erbjuder CEF ny utrustning som kombinerar energieffektivitet och rent köldmedium”, tillägger Xavier Delattre.

11/03/2021