Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Denna hårdvaru- och programvarulösning som utvecklats av Actemium Maintenance Belfort gör det möjligt att på ett likformigt sätt bearbeta data som samlats in från en mängd olika sensorer. Varningar om maskinens driftsstatus finns sedan tillgängliga på distans eller lokalt.

”Det är bättre att förebygga än att bota”. Med utgångspunkt i detta ordspråk syftar prediktivt underhåll till att bevaka utrustningens beteende över tid för att kunna förutsäga fel. En idealisk process som alla industriföretag eftertraktar och som idag är möjlig genom en kombination av artificiell intelligens (AI) och Internet of things (IoT).

Till skillnad från den statistiska metoden för förebyggande underhåll bygger prediktivt underhåll på analys av data som samlats in av anslutna sensorer som finns placerade på teknisk utrustning. En jämförelse av dessa data med maskinens användningshistorik hjälper sedan till att identifiera tidiga varningstecken på att något är fel.

På pappret ser konceptet lovande ut. Men ute på industriföretagen ställs man inför ett stort antal sensorer som mäter olika värden såsom vibrationer, temperatur, tryck och fuktighet. Och dessa sensorer skiljer sig ofta i exempelvis dataformat eller bearbetningssätt. Dessutom överför vissa modeller sin information via trådbunden kommunikation, andra via Wi-Fi eller 4G.

 

Hantera komplexitet

För att hantera denna komplexitet har Actemium Maintenance Belfort (VINCI Energies) utvecklat Global Box. I form av ett litet elskåp ansluts denna lösning, både vad gäller program-och maskinvara, till vilken typ av sensor som helst för att konsolidera insamlade data och behandla dem enhetligt. 

Denna skalbara box kan anpassas till en tillverkares specifika behov.

Global Box presenterades på VivaTech-mässan i maj 2019 och kan installeras på alla typer av industriell utrustning såsom verktygsmaskiner, transportörer, motordrivna fläktaggregat och traverskranar för att övervaka deras driftsstatus i realtid.

 

Sikta på ”just in time”-underhåll

”Boxen placeras i förhållande till sensorns placering, förklarar Jean-Philippe Kaiser, underhållsingenjör i prediktivt underhåll på Actemium Maintenance Belfort. En vibrationssensor kan till exempel vara installerad på en motor och en temperatursensor på ett lager.” Av säkerhetsskäl kan Global Box fungera utan att vara ansluten. Maskindata läses då in via ett USB-minne.

”Med den här lösningen började vi utifrån det som redan fanns, med en pragmatisk inställning, fortsätter Jean-Philippe Kaiser. En tillverkare kan behöva ha tillgång till data online eller lokalt. I det senare fallet sänds varningar endast till maskinoperatören.

Boxen består av standardkomponenter och den är skalbar och kan modifieras enligt företagens och anläggningens specifika behov. Även om det inte är dess främsta syfte kan den även förbättra en industriell process.

Utöver prediktivt underhåll är Global Box enligt Jean-Philippe Kaiser en del av kvalitetsstrategin för ”just in time”-underhåll. Syftet är att förbättra den totala utrustningseffektiviteten (OEE) som i procent anger en maskins verkliga produktion under en viss tidsperiod jämfört med den teoretiskt möjliga produktionen under samma period. 

Denna OEE fäster uppmärksamheten på problem med maskinens kvalitet (kasserade artiklar) eller tillgänglighetsgrad. Detta ”just in time”-underhåll syftar framför allt till att finna en balans mellan att förhindra oförutsedda maskinfel och de merkostnader som är förknippade med överunderhåll. 

 

11/03/2021