Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Att kombinera miljökrav med social integration, detta är det dubbla syftet med projektet Bon Air Ecoquartier Caribéen där Getelec Collectivités ska anlägga nätverket för el och telekom samt offentlig belysning. Ett laboratorium för hållbar stadsförnyelse, mitt i centrum av Fort-de-France.

Nära 500 nya bostäder på en plats som erbjuder många aktiviteter (grönområden, gångvägar, gemensamma trädgårdar) och som innefattar ett område för de små barnen, en lekplats och även ett kulturcentrum …

Bon Air-projektet, som är det första blivande ekokvarteret i Martinique, har ett dubbelt, socialt och ekologiskt, syfte. Dels att i första hand erbjuda sociala hyresbostäder och dels att minimera bostädernas miljöpåverkan.

”Detta första ekokvarter i Martinique fungerar som ett laboratorium för framtida likartade byggprojekt.”

I Fort-de-France är den samordnade utvecklingszonen (ZAC) Bon Air Ecoquartier Caribéen först och främst ett återuppbyggnadsprojekt för ett område som byggdes i mitten av 1960-talet och som 2005 var föremål för en rekonstruktionsplan. De tre byggnaderna som ingick i områdets samägarförening (tidigare sociala bostäder) hade inte bara förfallit till dåligt skick utan var även lokaliserad i en konstaterad jordbävningsrisk som inte gick att avhjälpa.  

För att säkerställa säkerheten för de boende beslutade man därför att riva och sedan bygga upp ett nytt blandat stadsområde i en hållbar stadsförnyelseprocess. Ett byggprojekt med låg miljöpåverkan, solcellspaneler, orientering av byggnader för att maximera solvärdet, optimering av isolering och ventilation, återvinning och lagring av regnvatten m.m…

Energiprestanda och socialt stöd

Innovationen i projektet utgörs av införlivandet av detta dubbla mål för energiprestanda och socialt stöd. ”Ekokvarteret är naturligtvis baserat på kraven för hållbart byggande, återväxt av närmiljön, minskad energiförbrukning, särskilt kolbaserad, och egenproduktion av energi. Men de ursprungliga kravspecifikationerna avser först och främst tillgång till socioekonomiska bostäder av hög kvalitet och för flera åldersgrupper samt skapandet av aktiviteter och tjänster som är integrerade i byggnaderna”, säger Yannis Baflast, VD för SAS Bon Air som är koncessionshavare för ZAC-zonen.

50 miljoner över tio år

Hela projektet sträcker sig över en period på tio år, med en total budget på 50 miljoner euro. Där första etappen i arbetet påbörjades under det första halvåret 2021.

Företaget Getelec Collectivités (VINCI Energies) valdes ut för att anlägga nätverket för el och telekom samt offentlig belysning, vilket bestod i installation och borttagning av kanalisation för el och tele, installation av elektriska transformatorstationer, laddningsstationer för elfordon, nedfällbara elstolpar och utplacering av 155 belysningspunkter. Ett arbete som är uppdelat i tre faser och som planeras över tre år.  

”I sin nuvarande utformning omfattar det för VINCI Energies Martinique och dess företag Getelec Collectivité ett kontrakt om 1,5 miljoner euro. Det var viktigt att vara med i uppbyggnaden av detta första ekokvarter i Martinique som fungerar som ett laboratorium för framtida likartade byggprojekt”, understryker David Liénard, chef för VINCI Energies Martinique.

”Dessutom” tillägger han, ”lär andra delar öppnas för anbudsinfordran, särskilt vad gäller solceller och byggnadernas infrastruktur.”

 

14/10/2021