Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Sedan 2013 samarbetar Actemium (VINCI Energies) med Petróleo Brasileiro S.A. om underhåll av flera oljeplattformar i Camposbassängen. Det handlar om ytterst komplexa insatser som bidrar till att förlänga plattformarnas livslängd och optimera oljeproduktionen.

Oljebolaget Petrobras oljeplattformar P-55 och P-62 nära den brasilianska kusten har utvecklats för att utvinna olja och gas ur havsbotten i tjugofem år. Nu har en optimering av prestandan gjort att ytterligare tio år kan läggas till samtidigt som produktionen ökar. Det är resultatet av en satsning på kvalitativt underhåll av anläggningarna för att förlänga livslängden, samtidigt som man optimerar produktionskapaciteten, som uppskattas till 180 000 fat oljeekvivalenter per dag.

”De senaste årens ökade produktionseffektivitet har medfört en ökad produktion”, säger Samuel Ferreira, Business Unit Manager för Actemium Óleo & Gás.

Effektiviseringen har möjliggjorts tack vare samarbetet med Actemium (VINCI Energies), som sedan 2013 ansvarar för underhållet av flera plattformar, inklusive P-55 och P-62. Actemium är inriktade på teknikprestanda och personalsäkerhet.

De tjänster som utförs på de två offshore-plattformarna är en referens till industristrategier inriktade på teknikprestanda och personalsäkerhet

Oljeindustrin motsvarar 13 procent av Brasiliens BNP och det statliga bolaget Petrobras producerar 93 procent av landets råolja och naturgas. Det innebär att det finns en stor press på att plattformarna ska leverera.

Tio mil från Rios norra kust

Oljeplattformarna är ankrade till havs i Camposbassängen, cirka tio mil ifrån Rio De Janeiros kust. De drivs under extrema förhållanden: korrosion, strömmar och starka vindar, och oljan utvinns på över 3 000 meters djup.

På dessa flytande fabriker fullproppade med teknik kan försämrad utrustning leda till stora exploateringsförluster men även svåra olyckor, bland annat vid gasläckor. För att förebygga sådana problem har Petrobras utvecklat ett program för operationell effektivitet (Proef) där underhållsarbetet av Actemium är en viktig del.

Hantering i toppklass

Bland annat så ersätter Actemium rör och strukturer som befinner sig i slutet av sin livscykel och förnyar beläggningen av olika ytor på sammanlagt ca 72 000 kvm. Sådana förnyelser innebär att anställda hanterar och monterar mer än 560 ton metallstrukturer.

Det genomförs under tillfälliga produktionsstopp, då 300 medarbetare kallas in till varje plattform. Under det intensiva underhållsarbetet chartras två ”flytande hotell” för att kunna ta emot hela personalstyrkan. Dessa ”floteller” eller USE (underhålls- och serviceenheter) är anslutna till plattformarna genom en brygga. Där får underhållsteknikerna mat och boende medan de också inhyser magasin, verkstäder, kranar, lager samt en avdelning för industrimålning.

För att begränsa effekterna av stoppen arbetar personalen i skift dygnet runt, och allt arbete är minutiöst planerat för att uppfylla alla tids-, kvalitets- och säkerhetskrav.

Stöd vid kusten

Men det arbetas även på land. På anläggningen Macaé/RJ på Rios nordöstra kust specialtillverkar Actemium metallstrukturer och rör till plattformarna.

”För oss är säkerheten det viktigaste affärsområdet. Mer än 1 500 ton strukturer och rör har lämnat Macae/RJ utan att vi behövt rapportera en enda olycka. Det är det bästa resultatet bland Petrobras tjänsteleverantörer”, säger anläggningschefen.

20/02/2020