Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Mobility Crossway har antagit utmaningen att trygga säkerheten för spårvagnar, tunnelbana, tåg och till och med självkörande bilar utan försämrad prestanda.

Automatisering blir allt vanligare inom transportsektorn, och det gäller både privat- och kollektivtrafiken. Självkörande bil, förarlös tunnelbana, intelligent infrastruktur. Fördelarna är säkerhet och tillförlitlighet för både utrustning och processer. Men hur är det med prestandan? Inte självklart.

Att garantera säkerheten på järnvägen är ganska enkelt.  Det räcker med att stoppa tågen, påpekar Stéphane Berthet, chef för Mobility, det företag inom VINCI Energies som är specialiserat på utrustning, förvaltning och säkerhet inom transportinfrastruktur. Den verkliga utmaningen är att skapa säkerhet utan att påverka prestandan. ”

Den verkliga utmaningen är att skapa säkerhet utan att påverka prestandan

Kombinationen säkerhet och prestanda är en ekvation som Mobility nu har löst. Mobility har använt sin femtonåriga erfarenhet för att nu lansera ett nytt varumärke och en rad lösningar med namnet Mobility Crossway. Affordable Safety är förvaltningsverktyget för spårvagnarnas signalsystem som utvecklats av Mobility, medan ”Mobility Crossway omfattar säkerhetssystemen för transportinfrastruktur, inte enbart för spårvagnar utan även tunnelbana, tung järnvägstrafik, SNCF:s sekundärnät liksom andra områden utöver signalsystemet, exempelvis starkström, framdrivningssystem eller självkörande fordon” förklarar Stéphane Berthet.

Öppet och skräddarsytt system

Säkerheten tar redan från början hänsyn till kraven när det gäller driftprestanda och ekonomiskt resultat. Mobility Crossway bygger på ett öppet och skräddarsytt system: ”Vi stöder oss på öppna och icke-skyddade standardprodukter, förklarar Stéphane Berthet. Det gör att vi kan välja kraftfull utrustning för våra kunder som är anpassad till deras specifika behov. De har även tillgång till all utformning (specifikationer, källkoder, säkerhetsbevis). De äger helt enkelt det system de köper full ut. På så sätt kan de utveckla det som de vill, utan att behöva anlita oss”.

Mobility Crossway bistår kunden under hela förändringsprocessen, som kan bestå av systemmigrering eller renovering, och som måste genomföras utan att driften påverkas. För att uppnå målet och se till att ”vad som än händer börjar tunnelbanan gå kl. 5 på morgonen” kommer Mobility Crossway att införa ett säkerhetssystem för övergången mellan det äldre och det nya systemet.

I uppdraget ingår också långtidsunderhåll samt utbildning av personalen. ”Om en kund inte har lärt sig systemet kommer det inte att utnyttjas optimalt och då blir både drift och underhåll kostsamt”. Transportsystemets ekonomiska resultat är beroende av detta, det är Stéphane Berthet övertygad om: ”Vissa tåglinjer skulle vara lönsamma igen om de moderniserades med system av samma typ som det vi erbjuder”.

14/11/2019