Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Ett berömt vinslott i Bordeaux har låtit Actemium utrusta sin nya vinframställningsenhet med fyra självständiga rörliga robotar. Målet med detta robotiserade system för tappning i kar utan motstycke i världen är att transportera druvorna till jäskaren med oöverträffad tillförlitlighet och precision.

Maskiner i vingårdarna har blivit vanliga i stora vinproduktionsföretag. Robotar i vinlager, är fortfarande ovanligt förekommande. Sedan 2022 har ett stort vinslott i Bordeaux i sydvästra Frankrike utrustat sin nya vinframställningsenhet med fyra rörliga robotar av typen AMR (Autonomous Mobile Robot eller översatt: självständig rörlig robot). Deras uppdrag är att transportera druvorna till jäskaren.

Efter avstjälkning och optisk sortering transporteras frukten av transportband till de rörliga kärlen, som är installerade på robotarna, vilka sedan förflyttar sig till jäskaren för att tömma sin last däri.

”Vårt mål är att överföra denna lösning till andra företag i branschen.”

”Vi har överfört den automatiserings- och övervakningsteknik som redan finns inom fordons-, stål- och läkemedelsbranscherna till vinodlingsbranschen”, kommenterar Stéphane Angevin, chef för automationsstudier på Actemium Bordeaux Process.

Detta VINCI Energies-företag, som valdes ut för projektet som en del av en anbudsinfordran som lanserades 2021, har anpassat tekniken som används i industriella omgivningar för att utforma ett vinlager. Med flera begränsningar som är specifika för den här verksamheten.

Robotarna måste kunna cirkulera obehindrat på de centrala axlarna och manövrera runt jäskaren. För att undvika alla risker för stopp eller avvikelse får golvet inte ha något hål, som är djupare än 5 millimeter, och inte någon upphöjning, som är högre än 3 millimeter. Lutningar över 3 grader är likaså uteslutet. En ytterligare svårighet uppstår i utrymmen som regelbundet spolas med stora mängder vatten och där det är nödvändigt att anordna sluttningar för avrinning.

En marknad att erövra

Detta automatiserade system provades för första gången i verkliga situationer under tre vinskördeveckor på sommaren 2022. Arbetslagen från Actemium Bordeaux Process identifierade då flera förbättringspunkter genom att ta hänsyn till parametrar, som var svåra att förutse före den faktiska idrifttagningen: fruktprofil och justering av kärlens höjd för att optimera deras tömning.

”Det här är, vad jag vet, det första initiativet i sitt slag i vinodlingsvärlden. Vårt mål är att överföra denna lösning till andra företag i branschen, antingen för tappning i kar, eller för transport av vinfat eller -lådor, eller för lagerhantering av stora volymer” menar Stéphane Angevin.

 Faktum är att marknaden för robotisering av vinlager har flera stora möjligheter. På produktivitetssidan kan de fyra kärlen som installerats av Actemium Bordeaux Process transportera 10 ton druvor per timme. Automaterna är också en garanti för tillförlitlighet. En digital karta över lokalerna är registrerad hos robotarna, som orienterar sig med hjälp av lasersensorer mot de jäskar som chefen för vinlagret har valt ut på förhand för att tömma ut druvorna i med en precision på några centimeter.

Den största fördelen med systemet är säkerheten och minskningen av arbetsbördan för arbetarna: mindre, om alls några, tunga laster, vilket leder till mindre risk för skador och olyckor.

16/06/2023

Vill du veta mer:
Titta på videon