Dimensionen av IT är av största vikt från design till produktion inom området läkemedel och vacciner. Mängden data och datakraft för beräkningar kräver en betydande stor del lagringskapacitet. Här följer ett exempel med datacenter hos en fransk specialist inom läkemedelsproduktion, där Axians är en viktig partner.

I mer än femton år har Axians arbetat med en ledande fransk tillverkare inom området läkemedel och vacciner. VINCI Energies ICT-varumärke Axians är djupt involverat i en strategisk IT-servicekomponent för den franska läkemedelskoncernen, nämligen lagring och hantering av dess data. Industritillverkaren är för detta ändamål utrustad med teknik från Dell EMC och NetApp, där Axians står bakom tekniken hos NetApp.

“Beräkningskluster” gör det möjligt att modellera resultatet av ett vaccin för ett visst virus.

Axians är en av endast två verksamheter i Frankrike som har den högsta nivån av STAR-certifiering hos den amerikanska lagringsleverantören.

“Vi är leverantörer av denna teknik, som har fördelen att erbjuda två protokoll inom en enda lagringsplats, nämligen NAS-lösningar (Network Attached Storage) och SAN-arkitektur (Storage Area Network) vilket möjliggör delning av viktiga datamängder för användare och applikationsservrar”, förklarar Gaëtan Garcin, regionchef hos Axians Cloud Builder.

Kraft och agilitet

NetApp-systemet erbjuder många andra fördelar, enligt Axians specialist, till att börja med sin stora skalbarhet, som gör det möjligt att växa till mycket höga volymer utan att byta operativsystem.

Idag representerar dessa mycket tillgängliga lagringslösningar hos denna industritillverkare redan mer än 4 petabyte data. “Den andra fördelen med systemet NetApp är att det har en mycket stark motståndskraft och en hög tillgänglighet som kan motverka alla typer av fel genom möjligheten att enkelt byta till andra datacenter”, tillägger Gaëtan Garcin.

Axians främsta uppdrag hos denna kund är att ge råd när det gäller arkitektonisk design, i synnerhet genom att välja den teknik som är bäst för att utveckla NetApp-systemet så att det alltid förblir i framkant av möjlig prestanda.

“Varje år lägger vår kund till flera hundra terabyte till sitt lagringssystem”, konstaterar Axians-experten, som förutom det centrala datacentret även ansvarar för att utrusta lokala anläggningar i koncernens olika fabriker.

Slutligen tillhandahålls all teknik som krävs för att komma åt informationen via det offentliga molnet. “Förutom centrala och lokala datacenter gör det offentliga molnet det möjligt att svara dynamiskt och smidigt på både temporära och specifika lagringsbehov”, förklarar Gaëtan Garcin.

Beräkningskapacitet och grundforskning

Dessutom finns det ett annat område där Axians via sin affärsenhet HPC (High Performance Computing) och AI-avdelningen tillhandahåller sin expertis, nämligen underhållet av driften för de två europeiska datorplattformarna vilka är dedikerade till grundforskning om vacciner.

“Vi bidrar ständigt till utvecklingen av datorkapaciteten för dessa maskiner för att undvika avbrott som skulle vara extremt skadliga. Den matematiska beräkningstiden för dessa plattformar är i verkligheten flera dagar eller till och med flera veckor. Varje avbrott innebär en förlust av produktivitet för alla forskare som utför olika typer av beräkningar parallellt, förklarar Gaëtan Garcin.

Insatserna är höga, eftersom dessa “beräkningskluster”, ett slags serveraggregat som erbjuder betydande datorkraft, möjliggör att modellera resultatet av ett vaccin på ett visst virus. Tack vare AI sonderar dessa plattformar terrängen av prover för att bara behålla en eller två vaccinkandidater, de mest lovande, vilket förkortar produktens utvecklingstid. Detta har tydligt framgått under de senaste månaderna där den höga hastighet med vilken vaccinerna mot covid-19 har utvecklats.

“I detta sammanhang består vårt arbete även i att optimera arkitekturerna vilka är anpassade till de beräkningskoder som forskarna skapat. Våra dataforskare arbetar således indirekt med kundens kärnverksamhet”, konstaterar regionchefen på Axians Cloud Builder.

11/03/2021