Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

För att omvandla en klassisk kollektivtrafiklinje till ett autonomt system har Axians Italia utformat en innovativ lösning för det digitala kommunikationssystemet till en tunnelbana i Storbritannien, baserad på en metallvågledare.

Det rör sig om en av de äldsta tunnelbanorna i världen. Den består av en ringlinje på cirka tio kilometer och 15 stationer, som omger centrum av en stor brittisk stad. Efter att inget moderniseringsarbete skett sedan 1970-talet påbörjades 2017 ett omfattande anläggningsprojekt. Målet är att bli en autonom persontransporttjänst.

”Utmaningen består i att modernisera alla kommunikationssystem på en anläggning som är i drift med ett extremt begränsat utrymme”, säger Giuseppe Martino, Public & Enterprise Provisioning Manager på Axians Italia Center South. Detta företag inom VINCI Energies som är specialiserat på DCS (Data Communication System) är involverat i många projekt på internationell nivå. De två trafiktunnlarna i den brittiska tunnelbanan är konstruerade i flera olika jordar (lera, sand och granit), har en lastprofil som inte överstiger 3,35 meter och består huvudsakligen av betong och stål. 

En innovativ lösning

För att uppfylla kundens önskemål och med hänsyn tagen till dessa fysiska begränsningar har Axians Italia utformat en innovativ lösning för anläggningens DCS  baserad på en metallvågledare, en struktur som leder elektromagnetiska vågor samtidigt som energiöverföringen begränsas.

”Utmaningen består i att modernisera alla kommunikationssystem på en anläggning som är i drift med ett extremt begränsat utrymme”

Tekniken är baserad på ett trådlöst datakommunikationssystem på 5 GHz och  innebär att signalering kan överföras utan traditionella antenner. En innovativ och tillförlitlig lösning som är validerad av CNIT (Consorzio nazionale interuniversitario per le telecommunicazioni) som förenar 37 italienska offentliga universitet och deras forsknings-, innovations- och utbildningsaktiviteter inom informations- och kommunikationsteknik.

”Våra arbetsteam genomför alla faser, från utformning till testning och idrifttagning fram till montering i Italien av TLC-skåp som består av passiv utrustning [data- och kraftkablar] och aktiv utrustning [elektronik] för DCS och MSN [Multi Services Network]”, förklarar Giuseppe Martino, som understryker vikten av det omfattande samordningsarbete som hela tiden krävs med de olika företagen som är involverade i projektet.

Optimering av tjänster

Lösningen som erbjuds av Axians Italia uppfyller kraven vad gäller paketförlust (dataenheter), latens (överföringsfördröjning) och jitter (variation i latens) vid överföring av celler i en viss hastighet (cirka 80 km/s), och detta i det mycket begränsade utrymme som denna tunnelbana har.

Moderniseringen av dessa telekommunikationsinfrastrukturer, som är på väg att färdigställas, lär avsevärt optimera de tjänster som erbjuds till tunnelbanans resenärer, speciellt genom en förbättring vad gäller anläggningens system för Control & Operation men också genom att stärka säkerhetssystemen och tillhandahålla mer information och tjänster av bättre kvalitet.

15/06/2021